Integracja na parkurze strzeleckim - cykliczne treningi strzeleckie oraz łucznicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z turniejami (4)

Projekt wskazany do realizacji jako Projekt +1
ParkurStrzeleckiGdynia
projektodawca

Skrócony opis projektu

Niniejszy projekt ma na celu integracja mieszkańców dzielnicy z wszystkich grup wiekowych, budowanie nawyku regularnej aktywności sportowej, a także zapoznanie z podstawami strzelectwa sportowego oraz łucznictwa w sposób bezpieczny;
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie trzech pikników obejmujących zakres strzelectwa sportowego oraz łucznictwa. W celu dodatkowego zmotywowania uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz budowania umiejętności współzawodnictwa w duchu fair play planuje się organizację trzech turniejów z nagrodami.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Działki Leśne

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

sport i rekreacja


Lokalizacja projektu - Adres

Parkur Strzelecki, ul. Wolnosci 22 B, 81-327 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Parkur Strzelecki przy II Liceum Ogólnokształcącym

Numery i obręby działek

Działka nr 103

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

W ramach niniejszego projektu planuje się przeprowadzenie cyklu pikników (trzech) umożliwiających zapoznanie się ze strzelectwem sportowym oraz łucznictwem. Udział w zajęciach umożliwi zapoznanie się z podstawami bezpiecznego użycia pistoletów i karabinów pneumatycznych oraz łuków, a także zasadami panującymi w sportach strzeleckich. W celu dodatkowego zmotywowania uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz budowania umiejętności współzawodnictwa w duchu fair play planuje się organizację trzech turniejów z nagrodami w formie pucharów. Turnieje organizowane byłyby co 3 miesiące.
Wybrane dyscypliny charakteryzują się brakiem wymagań względem osób rozpoczynających treningi. W związku z tym umożliwiają uczestnictwo w zajęciach bardzo szerokiej grupie osób. Jednocześnie będzie to okazja do spróbowania nowych rodzajów aktywności bez ponoszenia kosztów zakupu niezbędnego sprzętu oraz wynajmu odpowiedniego obiektu. Zajęcia będę odbywały się w miejscu przystosowanym do potrzeb trenowanych dyscyplin pod okiem odpowiednio przeszkolonych instruktorów (w tym z udzielania pierwszej pomocy), co przełoży się na maksymalne bezpieczeństwo nie tylko wszystkich beneficjentów projektu, ale także otoczenia.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Niestety z projektu nie będą mogły skorzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Głównym powodem są schody prowadzące na teren obiektu.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Cele projektu:
- Integracja mieszkańców dzielnicy;
- Budowanie nawyku regularnej aktywności sportowej;
- Zapoznanie z podstawami strzelectwa sportowego oraz łucznictwa w sposób bezpieczny;
- Przedstawienie alternatywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu.
Proponowany projekt wychodzi naprzeciw potrzebom takim jak zapobieganie alienacji, brakowi aktywności fizycznej oraz monotonnego spędzania wolnego czasu.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Obsługa imprezy (instruktorzy sportowi/prowadzący strzelanie) (3 pikniki x 2 osoby x 5 h) 30x190 zł5700 zł
2Puchary dla zwycięzców turniejów (3 pikniki x 2 konkurencje) 6x90zł540 zł
3Reklama na portalach internetowych150 zł
4Druk materiałów promocyjnych (plakaty A3, 50 szt.; ulotki, 500 szt.)450 zł
5Łuki dla młodzieży i dorosłych (2 szt.)600 zł
6Łuki dla dzieci (2 szt.)400 zł
7Akcesoria łucznicze: strzały (4 x 10 szt.), kołczany (4 szt.), maty, tarcze1200 zł
8Akcesoria strzeleckie: śrut (50 op.), naboje z CO2 (200 szt.), tarcze strzeleckie (karabinowe – 100 op. oraz pistoletowe - 100 op.), środki do konserwacji (5 szt.)2350 zł
9Karabinki pneumatyczne (2 szt.)2500 zł
10Pistolety pneumatyczne (2 szt.)1000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 14890 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy