Zgłaszanie projektów

Weryfikacja projektów

Wyniki weryfikacji

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Witamy w module głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gdyni!

Już po raz ósmy zapraszamy Cię do udziału w głosowaniu i podjęcia decyzji, na co mają zostać przeznaczane środki miasta wydzielone w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Za pomocą tej strony możesz zagłosować na wybrane projekty dzielnicowe i miejskie, wskazując te zadania, które chciał(a)byś, aby zostały zrealizowane w kolejnym roku. Do rozdysponowania jest ponad 11 mln zł.

Głosowanie trwa od 7 do 21 czerwca. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Gdyni, bez względu na wiek czy obywatelstwo.

Pamiętaj:

  • Aby oddać głos w BO, musisz wpisać na stronie swój numer PESEL oraz imię ojca bądź numer Karty Mieszkańca oraz imię i nazwisko.
  • Jeżeli nie jesteś zameldowany/a w Gdyni, nie figurujesz w tutejszym rejestrze wyborców, nie posiadasz aktywnej Karty Mieszkańca albo jesteś cudzoziemcem i nie posiadasz numeru PESEL, aby zagłosować musisz złożyć oświadczenie o byciu mieszkańcem Gdyni. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
  • Głosując, możesz wskazać maksymalnie 3 projekty miejskie (ogólne) i 3 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO), maksymalnie 3 projekty dzielnicowe duże i 3 projekty dzielnicowe małe z jednej, dowolnie wybranej dzielnicy Gdyni.
  • Każdy wybrany przez Ciebie projekt otrzyma jeden punkt. Wygrają te z największą liczbą punktów aż do wyczerpania puli środków. Dokładne zasady obliczania wyników znajdziesz tutaj.
  • Z treścią wszystkich projektów możesz zapoznać się, wchodząc do zakładki "Złożone projekty".
  • Czytaj uważnie komunikaty i instrukcje, ponieważ głosowanie jest jednorazowe i nie ma możliwości ponownego oddania głosu.
  • Pamiętaj, że głosować możesz tylko w imieniu swoim (ewentualnie osób, których jesteś rodzicem/opiekunem prawnym). Wykorzystanie danych innej osoby (bez jej woli i wiedzy) jest przestępstwem (art. 190a § 2 kodeksu karnego).
  • Jeżeli będziesz mieć problem z oddaniem głosu, skontaktuj się z Laboratorium Innowacji Społecznych - tel. 58 727 39 10 lub bo@gdynia.pl.

Aby rozpocząć głosowanie na projekty, przejdź do zakładki "Zagłosuj".