Karta weryfikacji szczegółowej dla projektu Film "95 lat twórczości inspirowanej Gdynią" (OGM/0018)

Imię: Jerzy
Nazwisko: Rados
E-mail: jr@gsf.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Gdyńskie Centrum Filmowe
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Trudno powiedzieć Nie dotyczy
1. ---
2. ---
3. ---
4. ---
5. ---
6.
7. ---
8. ---
9. ---
10. ---
11. ---
12. ---
13. ---
14. ---
15. ---
16. ---
17. ---
18. ---
19. ---
20. ---
21.
22.

21.04.2021 - Projekt został opisany merytorycznie, uzupełniono brakujące informacje i dokonano korekty budżetu.

Projekt wymaga opisu (treatmentu) założeń merytorycznych i formalnych filmu dokumentalnego. Określenia przybliżonego czasu trwania filmu (metrażu filmu), nazwisk osób, które mają udzielić w filmie wywiadów, pytań jakie autorzy zamierzają postawić bohaterom dokumentu oraz celu jaki chcą finalnie osiągnąć. Wykorzystania w filmie ikonografii, materiałów archiwalnych filmowych, dźwiękowych lub fotograficznych. Ewentualnego użycia w filmie napisów, tytułów rozdziałów itp; wprowadzenia funkcji lektora lub narratora. Projekt wymaga opisu formy realizacji, rodzaju zdjęć jakie zamierzają użyć w filmie autorzy - zdjęcia plenerowe, zdjęcia w naturalnych wnętrzach, w studio filmowym, zdjęcia inscenizowane, obserwacyjne etc. Opisu zastosowania w filmie niestandardowych technik zdjęciowych, animacji lub efektów specjalnych. Użycia muzyki, efektów dźwiękowych i korekcji barwnej. Na podstawie powyższych założeń scenariuszowych, formalnych, organizacyjnych i technologicznych projekt wymaga korekty budżetu.
Data publikacji: 2021-04-29 17:13