Karta weryfikacji szczegółowej dla projektu Film "95 lat twórczości inspirowanej Gdynią" (OGM/0018)

Imię: Aleksandra
Nazwisko: Szwaba
E-mail: a.szwaba@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Ekspert ds. dostępności Miasta Gdyni
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Trudno powiedzieć Nie dotyczy
1. ---
2. ---
3. ---
4. ---
5. ---
6.
7. ---
8. ---
9. ---
10. ---
11. ---
12. ---
13. ---
14. ---
15. ---
16. ---
17. ---
18. ---
19. ---
20. ---
21.
22.

27.04.2021 UWAGI: Aby film spełniał zasady dostępności dla wszystkich, równości szans i niedyskryminacji m.in. nie wykluczał osób z niepełnosprawnością słuchu, projekt powinien uwzględniać koszty stworzenia napisów do filmu oraz audiodeskrypcję. Koszt przygotowania napisów do 10-minutowego filmu to około 200 zł. Koszt przygotowania audiodeskrypcji zależy od długości i stopnia skomplikowania i wynosi od 500 zł za 10 minut filmu.
Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców zalecamy również przewidzenie kosztów tłumacza PJM, ponieważ język polski dla osób głuchych jest językiem obcym.
Materiały promocyjne udostępniane na stronach typu filmik powinny zawierać napisy, a plakaty tekst alternatywny zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Data publikacji: 2021-05-14 09:13