Karta weryfikacji szczegółowej dla projektu Schody na plażę zejście nr 2 (BAD/0017)

Imię: Ryszard
Nazwisko: Porębski
E-mail: r.porebski@zdiz.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Zarząd Dróg i Zieleni
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Trudno powiedzieć Nie dotyczy
1. ---
2. ---
3. ---
4. ---
5. ---
6.
7. ---
8. ---
9. ---
10. ---
11. ---
12. ---
13. ---
14. ---
15. ---
16. ---
17. ---
18. ---
19. ---
20. ---
21.
22.

W związku z negatywną oceną lokalizacji przez Wydział Architektoniczno-Budowlany - m.in. faktem, że plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza realizacji ciągów pieszych w formie schodów we wskazanej lokalizacji, projekt jest niemożliwy do realizacji.
Data publikacji: 2021-05-13 11:54