Karta weryfikacji szczegółowej dla projektu Schody na plażę zejście nr 2 (BAD/0017)

Imię: Aleksandra
Nazwisko: Szwaba
E-mail: a.szwaba@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Ekspert ds. dostępności Miasta Gdyni
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Trudno powiedzieć Nie dotyczy
1. ---
2. ---
3. ---
4. ---
5. ---
6.
7. ---
8. ---
9. ---
10. ---
11. ---
12. ---
13. ---
14. ---
15. ---
16. ---
17. ---
18. ---
19. ---
20. ---
21.
22.

04.05.2021 Uwagi:
1. Należy przewidzieć tablice z informacją o najbliższym dostępnym zejściu na plaże i sposobie dotarcia do niego.
2. Należy przewidzieć miejsca odpoczynku na powiększonych spocznikach oraz na początku i na końcu biegu schodowego (ok 5 ławek z oparciem i podłokietnikami).

Zgodnie z weryfikacją lokalizacji wykonaną przez Wydz. Architektoniczno - Budowlany projekt niemożliwy do realizacji.
Data publikacji: 2021-05-13 11:54