Karta weryfikacji szczegółowej dla projektu Wyznaczenie pasów rowerowych wzdłuż ulicy Legionów na odcinku od Stryjskiej do Powstania Styczniowego wraz z uspokojeniem ruchu (2022/RED/0024)

Imię: Ewelina
Nazwisko: Grochowska
E-mail: e.grochowska@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Wydział Ogrodnika Miasta
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Trudno powiedzieć Nie dotyczy
1. ---
2. ---
3. ---
4. ---
5. ---
6.
7. ---
8. ---
9. ---
10. ---
11. ---
12. ---
13. ---
14. ---
15. ---
16.
17. ---
18. ---
19. ---
20. ---
21.
22.

1. Z uwagi na cenną zieleń przydrożną wzdłuż ul. Legionów, dopuszcza się jedynie wykonanie ścieżki rowerowej poprzez wydzielenie/wymalowanie pasów dla rowerów na istniejącej nawierzchni ul. Legionów. Nie dopuszcza się budowy drogi rowerowej jako oddzielnego pasa równolegle, wzdłuż ul. Legionów ponieważ takie rozwiązanie wiązałoby się z wycinką cennych drzew, co jest niedopuszczalne.
2. Nie należy lokalizować oznakowania pionowego w strefach korzeniowych drzew (rozumianej jako powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy korony, powiększony o 1 m). Metoda fundamentowania oznakowania musi być jak najmniej inwazyjna dla systemów korzeniowych drzew. Ponadto oznakowanie pionowe nie może kolidować z koronami drzew.
3. Projekt należy złożyć do Wydziału Ogrodnika Miasta do uzgodnienia.
Data publikacji: 2022-06-13 10:59