Karta weryfikacji lidera dla projektu Stworzenie nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do ul. Podolskiej (2022/DZL/0008)

Imię: Alicja
Nazwisko: Pawłowska
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Wydział Inwestycji
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1. ---
2. ---
3. ---
4.
Data publikacji: 2022-06-24 11:07