Karta weryfikacji lokalizacji dla projektu Stworzenie nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do ul. Podolskiej (2022/DZL/0008)

Imię: Elżbieta
Nazwisko: Mosica
E-mail: e.mosica@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Wydział Architektoniczno - Budowlany UM
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.

Biorąc pod uwagę część graficzną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ścieżka rowerowa powinna być zlokalizowana w pasie drogowym ul. Śląskiej (symbol w planie: 26 KG-D 2/2), poza jezdnią. Orientacyjne (a nie obligatoryjne) nr działek znajdujących się poza jezdnią, po których możliwe jest poprowadzenie ścieżki to: 1591, 1588, 1584, 1577, 1576, 1599, 1562, 1531, 1528, 1527, 1517, 1513, 1499, 1497 (alternatywnie1532), 1532, obr. 0013 Działki Leśne. Docelowy przebieg ścieżki musi być uzgodniony z zarządcą drogi, za pośrednictwem Wydziału Inwestycji.
Data publikacji: 2022-04-19 10:50