Karta weryfikacji lokalizacji dla projektu Stworzenie nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do ul. Podolskiej (2022/DZL/0008)

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Murawski
E-mail: g.murawski@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.

---
Data publikacji: 2022-04-18 21:22