Karta weryfikacji lokalizacji dla projektu Gdyńska "Górka" - stworzenie przestrzeni atrakcyjnej turystycznie w miejscu dawnego serca stadionu gdyńskiej Arki. (OGM/0004)

Imię: Agnieszka
Nazwisko: Synak-Bryńczak
E-mail: a.synak-brynczak@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Wydział Architektoniczno - Budowlany UM
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.

uzgodnić z Biurem Planowania Przestrzennego
Data publikacji: 2021-04-09 15:56