Karta weryfikacji lokalizacji dla projektu Gdyńska "Górka" - stworzenie przestrzeni atrakcyjnej turystycznie w miejscu dawnego serca stadionu gdyńskiej Arki. (OGM/0004)

Imię: Justyna
Nazwisko: Sobczak-Kozłowska
E-mail: j.sobczak-kozlowska@gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Biuro Planowania Przestrzennego
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.

---
Data publikacji: 2021-04-20 11:20