Wyniki głosowania

ŁĄCZNA LICZBA PROJEKTÓW MIEJSKICH KBO WYBRANYCH DO REALIZACJI: 2

Pula środków dla projektów miejskich KBO: 2 000 000 zł

Środki wykorzystane na projekty miejskie KBO: 1 937 973 zł

Środki niewykorzystane na projekty miejskie KBO: 62 027 zł