Wyniki głosowania

ŁĄCZNA LICZBA PROJEKTÓW MIEJSKICH WYBRANYCH DO REALIZACJI: 1

Pula środków dla projektów miejskich: 1 000 517 zł

Środki wykorzystane na projekty miejskie: 425 000 zł

Środki niewykorzystane na projekty miejskie: 575 517 zł