Remont ul. Ikara - od szlabanu przy Ikara 22 do pergoli śmietnikowej WM Ikara 22. (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
MiHerman (mi.herman@wp.pl)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Kompleksowy remont drogi z wymianą nawierzchni - również na asfaltową, ale większej wytrzymałości i kategorii ruchu. Oczywiście remont wykonany zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Babie Doły

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

komunikacja i organizacja ruchu


Lokalizacja projektu - Adres

Droga Ikara 22 - od szlabanu do pergoli śmietnikowej Wspólnoty Mieszkaniowej Ikara 22, tj. końcowy jej odcinek. 81-197 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Ulica Ikara - a dokładnie końcowy jej odcinek przy Ikara 22


Numery i obręby działek

Działka nr 22, obręb 0009 Babie Doły.

Własność działek

Skarb Państwa

Szczegółowy opis projektu

Kompleksowy remont drogi z wymianą nawierzchni - również na asfaltową, ale większej wytrzymałości i kategorii ruchu (nawierzchnia asfaltowa typu A1 dla kategorii KR7). Bazą kosztorysową dla cen materiałów – M, sprzętu – S i robocizny – R jest baza cenowa pochodząca z cennika Sekocenbud, która jest powszechnie wykorzystywana do kosztorysowania robót drogowych, m.in. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca daje dla nawierzchni asfaltowej okres gwarancyjny 5 lat.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem jest remont drogi będący własnością Skarbu Państwa, ze względu na niski priorytet dla Państwa od długich lat nie remontowana. Z tej drogi głównie korzystają mieszkańcy WM Ikara 20 i 22, jak również właściciele sąsiadujących garaży. Do pergoli dojeżdża też śmieciarka obsługująca mieszkańców. Wcześniej z tego dojazdu korzystali też turyści przybywający w te okolice. Droga obecnie jest w bardzo kiepskim stanie technicznych - dużo dziur, nierówności, itp. Jej remont jest konieczny.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1warstwa ścieralna 4 cm20000 zł
2warstwa wiążąca 8 cm30000 zł
3górna warstwa podbudowy 18 cm50000 zł
4dolna warstwa podbudowy 20 cm20000 zł
5robocizna i koszty pośrednie80000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 200000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy