Zielone dachy na budynkach publicznych

Zweryfikowany negatywnie (niemożliwy do realizacji)
aktywny
projektodawca

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada utworzenie 'zielonych dachów, na dachach wybranych budynków publicznych - umieszczenie na dachach pożytecznych roślin, które będą gromadziły wodę opadową, filtrowały powietrze, zabezpieczały dach, zwiększy się liczba zieleni w dzielnicach i powiększy komfort życia. Zielone dachy mają wiele zalet, dotyczą one kwestii ekologicznych, gospodarczych i społecznych.


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska


Lokalizacja projektu - Adres

Oksywie: Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Cypriana Godebskiego 8,
Chylonia: Szkoła Podstawowa nr 40, Rozewska 33,
Karwiny: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Leopolda Staffa 10
Witomino: Szkoła Podstawowa nr 12, Stawna 4/6
Dąbrowa: Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, Żłobek Niezapominajka, ul. Wiczlińska

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Dachy budynków


Numery i obręby działek

1112 obręb Oksywie
3420 obręb Chylonia
515 obręb Karwiny
743 obręb Witomino
2771 obręb Dąbrowa

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Zielony dach posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych. Należą do nich m.in. gromadzenie wody deszczowej, oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, regulacja temperatury wewnątrz budynku, udział w oszczędnościach energetycznych, jak również zwiększona rożnorodość gatunkowa w miastach. Ponadto, zielone dachy stanowią część budownictwa odpornego na zamiany klimatyczne. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu są zdecydowanie szczęśliwsi niż gdyby przebywali w szarym, betonowym. Poniżej, przybliżymy poszczególne korzyści jakie niosą ze sobą zielone dachy.

Gromadzenie wody deszczowej
Zielony dach chłonie wodę deszczową poprzez buforowanie jej w warstwie roślinej, podłożu i warstwie drenującej. Opóźnia odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje także przez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz ryzyko powodzi.

Oczyszczanie powietrza
Rośliny w zielonym dachu filtrują pyły zawieszone w powietrzu oraz przetwarzają CO2 w tlen. Zielone dachy zdecydowanie przyczyniają się do oczyszczania powietrza.

Obniżenie temperatury otoczenia
Rośliny pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite; tak więc pomaga to stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. W odniesieniu do warunków panujących we wnętrzach oznacza to, że klimatyzacja nie musi pracować tak intensywnie, a to z kolei przekłada się na oszczędność energii. I tu również widać dodatkowy, pozytywny wpływ na klimat w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz na temperaturę w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w mieście o 3°C.

Zielone dachy zwiekszają efektywność działania paneli słonecznych
Zielony dach przyczynia się do obniżenia temperatury panującej na dachu. Dzięki chłodniejszemu dachowi, zwiększa się efektywność pracy paneli słonecznych, co pozwala na redukcję ogólnych kosztów energii.

Zmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
Zielony dach jest niczym bariera dźwiękowa dla budynku. Pochłania hałas, tak więc tworzy cichsze otoczenie, zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz.

Przedłużenie trwałości dachu
Zielony dach chroni pokrycie dachowe przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wahania temperatury, słońce, deszcz i wiatr. Dwu- lub trzykrotnie przedłuża żywotność dachu, do 60 lat lub nawet dłużej. Inwestycja w zielony dach zwraca się w ciągu od 8 do 21 lat.

Podniesienie rynkowej wartości budynku
Naturalny i zrównoważony wygląd, w połączeniu z obniżeniem kosztów energii i przedłużeniem trwałości dachu oznacza wzrost rynkowej wartości nieruchomości.

Zwiększenie bioróżnorodności
Różne gatunki rozchodników, ziół, traw i roślin żywicielskich, stanowią wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów. Szczególne znaczenie ma to w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.

Utworzenie warstwy ognioodpornej
Cechą naturalną roślin jest zawartość w nich dużej ilości wilgoci. Zielony dach umożliwia stworzenie naturalnej warstwy ognioodpornej na budynku mieszkalnym bądź biurowcu.

Wzrost poziomu dobrego samopoczucia
Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na poziom samopoczucia. Zielone środowisko uspokaja oraz przyczynia się do redukcji stresu.

Tworzenie uzdrawiającego środowiska
Zieleń przyspiesza proces zdrowienia pacjentów, co przyczynia się do krótszych pobytów w szpitalu. W zielonym otoczeniu zwiększa się odporność na ból. Tego typu otoczenie nazywane jest również „środowiskiem uzdrawiającym”

Więcej kontaktów społecznych to zmniejszona ilość aktów wandalizmu
Praca lub mieszkanie w zielonym otoczeniu jednoczy ludzi. Zielone środowisko podnosi poziom postrzegania i doświadczania go przez odbiorcę . Ma to pozytywny wpływ na spójność społeczną w najbliższym otoczeniu. Obszary charakteryzujące się większą powierzchnią zieleni rzadziej cierpią z powodu aktów agresji, przemocy czy wandalizmu.

Już zielone, mniej zabiegów pielęgnacyjnych
Wykorzystując maty wegetacyjne, można stworzyć zielony dach, który od razu zachwyca swoim kolorem. Maty takie są bowiem wstępnie obsadzone roslinnością, która, w momencie dostawy, pokrywa je w co najmniej 90%. Oznacza to również, że chwasty nie mają wielkich szans by się na nich zadomowić, zabiegi pielęgnacyjne zaś, są minimalne.

Oszczędność czasu i pieniędzy
W porównaniu do tworzenia zielonego dachu poprzez sadzenie pojedynczych roślin, ułożenie go z mat wegetacyjnych jest zdecydowanie szybsze i łatwiejsze do wykonania. Dalsze zabiegi pielęgnacyjne są ograniczone do minimum, co oznacza, iż można zoszczędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy!

Zabezpieczenie przed erozją
W przypadku dachów, które są wystawione na silne działanie wiatru, prekultywowane maty wegetacyjne gwarantują, że podłoże nie odfrunie podczas np. burzy. Zielony dach posiada trwałą i odporną na erozję warstwę zewnętrzną.

KOSZTORYS
Przy obliczeniach kwoty założono koszt utworzenia zieleni na wskazaniach w wysokości 400zł za m kw. (projekt, przygotowanie oraz nasadzenia)

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Projekt zakłada utworzenie 'zielonych dachów, na dachach wybranych budynków publicznych - umieszczenie na dachach pożytecznych roślin, które będą gromadziły wodę opadową, filtrowały powietrze, zabezpieczały dach, zwiększy się liczba zieleni w dzielnicach i powiększy komfort życia. Zielone dachy mają wiele zalet, dotyczą one kwestii ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Zielony Dach na Oksywiu - projekt i realizacja - ok. 200m280000 zł
2Zielony Dach na Chyloni - projekt i realizacja - ok. 150m260000 zł
3Zielony Dach na Witominie - projekt i realizacja - ok. 100m240000 zł
4Zielony Dach na Karwinach - projekt i realizacja - ok. 150m260000 zł
5Zielony Dach na Dąbrowie - projekt i realizacja - ok. 150m260000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 300000 złKomentarze


Roman Paszak

2021-02-18 14:46:01

W projekcie nie ujęto kosztów utrzymania ogrodów: kto będzie je podlewał, kosił, pielęgnował, dosadzał? Należałoby uwzględnić 10-letni koszt utrzymania projektu.

Tomasz Arczyński

2021-02-22 17:14:12

Fajny pomysł :)

aktywny

- Autor projektu

2021-02-23 17:26:40

Panie Romanie. Przed nami jeszcze etap weryfikacji gdzie spojrzą na niego specjalisty oraz wspólna dyskusja z mieszkańcami. Chętnie uzupełnimy wszystkie braki, a może nawet rozwiniemy projekt. Pozdrawiamy!