Budowa parkingu "Kiss and ride" i zmiana organizacji ruchu przy SP 28.

Zweryfikowany negatywnie (niemożliwy do realizacji)
sylwek78
projektodawca

Skrócony opis projektu

Budowa chodnika pieszego pomiędzy ul. Lotniczą a SP 28 oraz budowa parkingu "kiss and ride" i chodnika przy ul. Zielonej.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Babie Doły

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

komunikacja i organizacja ruchu


Lokalizacja projektu - Adres

SP 28 ul. Lotników

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

dojazd i parking do SP 28


Numery i obręby działek

działka nr 59 Babie Doły oraz działki 75/2 i 71/1

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

W celu realizacji projektu należy zaprojektować i wybudować parking typu "kiss and ride" przy ul. Zielonej oraz wybudować chodnik pieszy w ciągu dojazdowym do szkoły od strony ul. Lotniczej. Istotą realizacji projektu jest rozwiązanie wieloletniego problemu dojazdu dzieci do szkoły: przenikania trasy dojazdowej, wyjazdowej, pieszej i rowerowej (hulajnogowej) na jednej wąskiej drodze pomiędzy ul. Lotniczą a SP 28 a także usprawnienie odwożenia dzieci od strony ul. Zielonej (bez potrzeby wjazdu na teren szkoły). Około 60% dzieci szkolnych jest dowożonych spoza dzielnicy (tendencja rosnąca) dodatkowo w kompleksie szkoły zlokalizowane jest przedszkole oraz dowożone są dzieci niepełnosprawne. Na tym obszarze dochodzi do wielu incydentów z udziałem aut oraz dzieci idących i jadących do szkoły rowerem (hulajnogom). Poszerzenie dojazdu/wyjazdu do szkoły, budowa chodnika oraz uporządkowanie ruchu samochodowego jest sprawą pilną i wynikającą z konieczności poprawy bezpieczeństwa dzieci.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego przy odwożeniu dzieci do szkoły i przedszkola przy szkole podstawowej nr 28 poprzez realizację parkingu "kiss and ride" umożliwiającego sprawny i uporządkowany krótkoterminowy postój samochodów. Poszerzenie dojazdu/wyjazdu do SP 28 i budowa chodnika pieszego oddzielającego ruch pieszy od samochodowego.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Chodnik ograniczony obrzeżem i krawężnikiem szer. 1,5m, długość 45 mb26550 zł
2Chodnik ograniczony obrzeżem i krawężnikiem szer. 1,5m, długość 65 mb38350 zł
3Kostka betonowa pod parking 20m x 3m = 60m218000 zł
4Projekt20000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 102900 złKomentarze


Obiektywnie

2021-03-01 17:09:28

Projekt oznacza budowę chodnika na, w zasadzie jedynych, "legalnych" miejscach parkingowych w okolicy szkoły, które zostały całkiem niedawno wyremontowane ze środków Rady Dzielnicy, bodajże w kwocie 60 tys zł. Co z dziećmi odwożonymi i odprowadzanymi (a następnie odbieranymi) do przedszkola, świetlicy, młodszych klas? Przecież to jest większość samochodów. Ewentualna realizacja takiego projektu doprowadzi, że pod szkołą będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie bo wymienione grupy i tak będą tam jeździły samochodami a nie będą miały gdzie zaparkować. Dodatkowo nawet niektórzy nauczyciele parkują już na miejscach planowanego chodnika, gdyż ich samochody nie mieszczą się na terenie szkolnym. Osobiście rozwiązanie widziałbym w wybudowaniu do obecnego wjazdu drugiego równoległego (na terenie trawnika szkoły), połączenie obu w elipsę. Nadto wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na tej elipsie, utworzenie przy drugiej nitce dodatkowych miejsc parkingowych i miejsca postoju krótkotrwałego. Bezpieczeństwo dzieci powinno być zwiększone poprzez budowę chodnika wzdłuż prywatnej posesji przy wjeździe (tam gdzie samochody parkują równolegle) jako kontynuacja istniejącego chodnika, wyznaczenie szlaku pieszo rowerowego w dalszej części. Na terenie szkolnym ograniczenie parkowania dla pracowników do jednej strony a wjazd za szlaban tylko dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. Co to miejsca krótkotrwałego postoju (planowanego) - skoro większość aut przyjeżdża tam od strony Oksywia - jak tam sensownie i bezpiecznie zawrócić? Znaczne poszerzenie terenu wymaga interwencji w górkę, skarpę i jej wzmocnienie - co znacznie zwiększy koszty. Nieprzemyślany projekt.

sylwek78

- Autor projektu

2021-03-01 18:49:18

Projekt nie zakłada likwidacji żadnych miejsc postojowych bo sciezka piesza może być za płotem. Wyjazd przez teren trawiasty i wjazd jednokierunkowy zostały zgłoszone ale odrzucone już w zeszłym roku. Nawrotkę na Zielonej można zrobić ok. 150 m niżej. Raczej nieprzemyślany komentarz. Każdy może zgłosić swój własny projekt w b.o. - zachęcam.

Obiektywnie

2021-03-01 20:22:20

Nawet nie likwidując miejsc postojowych - od chodnika na ulicy Zielonej - trzeba pokonać wjazd, żeby przedostać się na następny chodnik (wzdłuż domków), następnie po kilkudziesięciu metrach następny wjazd (bezpośrednio do szkoły), żeby przejść na planowany chodnik po to by wyjść wprost na zaparkowane samochody pracowników szkoły... Raczej utrwalenie chorej, niebezpiecznej sytuacji drogowej tam panującej. Nie wiem przez kogo podobne rozwiązania do zaproponowanych przeze mnie zostały odrzucone ale czy znowu potrzebna jakaś tragedia, żeby rozwiązać jakiś problem....Chyba tak. W którym dokładnie miejscu możliwe jest bezpieczne i sensowne zawrócenie? Projekty może składać każdy, ale złożone projekty komentować również.

sylwek78

- Autor projektu

2021-03-01 21:28:02

Zmiana organizacji ruchu to nie utrwalanie obecnej organizacji ruchu. Litości. Przemyślane komentarze jak najbardziej wskazane ale ich nie widzę :)

Obiektywnie

2021-03-01 22:24:53

No cóż - nie będę wchodził w niemerytoryczną pyskówkę. Wierzę, że mieszkańcy nie wybiorą takiego gniota za ponad 100 tys. Pozdrawiam

sylwek78

- Autor projektu

2021-03-02 07:45:46

A wystarczyło zrobić własny projekt i dać mieszkańcom wybrać lepszy - teraz pozostaje już tylko frustracja;