Linaria i linowe place zabaw dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 w 6 dzielnicach: Cisowej, Obłużu, Oksywiu, Redłowie, Witominie i Wielkim Kacku. (2)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Budzet2021 (budzetobwyatelski2021@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Brakuje Wam miejsca zabaw dla starszych dzieci?

Stwórzmy razem nową i atrakcyjną infrastrukturę dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat w 6 dzielnicach Gdyni: Witominie (przy II MPS), Cisowej (plac zabaw obok Kcyńskiej), Obłużu (Skwer im. Kwiatkowskiej), Oksywiu (obok psiej łączki przy ul. Godebskiego), Redłowie (na skwerze przy Cylkowskiego) i w Wielkim Kacku (plac zabaw przy Stolemów).

Linowe place zabaw to miejsce do zabawy, które przyczynią się do fizycznego rozwoju dzieci. Będą zachęcać je do spędzania czasu na świeżym powietrzu, co ważne w dobie siedzenia przed komputerem.

Dobra zabawa i więcej ruchu na świeżym powietrzu dla naszych dzieci. Brzmi dobrze? Zachęcamy do głosowani


Charakter projektu

Miejski

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

Cisowa (ul. Kcyńśka), Obłuże (Skwer im. I. Kwiatkowskiej), Oksywie (teren przy ul. Godebskiego), Redłowo (Skwer przy ul. Cylkowskiego), Wielki Kack (teren przy ulicy Stolemów), Witomino (II MPS)

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w 6 lokalizacjach, w dzielnicach Cisowa, Obłuże, Oksywie, Redłowo, Wielki Kack, Witomino


Numery i obręby działek

1) Witomino (1137/2 - obr. Witomino-Leśniczówka)
2) Cisowa (2264 - obr. Cisowa) (własność spółdzielni)
3) Obłuże, teren Skweru I. Kwiatkowskiej, Działka 189 oraz 210, obr. Obłuże
4) Oksywie, teren przy Godebskiego 10, Działka 1096, obr. Oksywie
5) Redłowo, skwer przy ulicy Cylkowskiego, Działki 604, 597, 598 i 605 obr. 0025 Redłowo
6) Wielki Kack, teren obok placu zabaw przy ulicy Stolemów, Działka 1799, obr. Wielki Kack

Własność działek

M. Gdynia, spółdzielnia

Szczegółowy opis projektu

Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na niewystarczającą liczbę miejsc do zabawy dla dzieci starszych, w przedziale wiekowym 7-14 lat.

PROBLEM
Jako rodzice takich dzieci zauważamy, że w pewnym momencie istniejące place zabaw z huśtawkami i piaskownicami przestają być dla nich atrakcyjne, zaś na obiekty sportowe dla dorosłych są one jeszcze zbyt małe. To newralgiczny czas, gdy wraz z nabywaniem umiejętności czytania i obsługi komputera i komórki bardzo łatwo jest zagubić nawyk aktywności na świeżym powietrzu. Powstaje swego rodzaju luka, którą chcielibyśmy wypełnić, właśnie takimi linariami lub parkami linowymi. Z doświadczenia wiemy, że urządzenia takie są uważane przez dzieci za atrakcyjne, o czym może świadczyć popularność takiego urządzenia w Garnizonie. W okolicy Śródmieścia taki „pająk” powstał w Parku Centralnym – naszą intencją jest, by podobne atrakcje powstawały także na terenie dzielnic, dzięki czemu będą one w zasięgu spaceru lub krótkiej podróży komunikacją miejską.

DLACZEGO LINARIA i LINOWE PLACE ZABAW
Linaria i linowe place zabaw to doskonały sposób na zapewnienie każdemu dziecku wielogodzinnej, niezapomnianej zabawy. Tego rodzaju elementy wyposażenia placu zabaw stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnych drabinek i pozwalają jeszcze bardziej cieszyć się czasem spędzanym na świeżym powietrzu. Jednocześnie wspomagają one rozwój i koordynację ruchową, niwelują lęk przed przestrzenią i wysokością. Mimo, że dzieciaki wchodzą na wysokość 5-7 metrów, są one całkowicie bezpieczne. Możliwość prowadzenia zabaw na górze zaś jest świetnym bodźcem integrującym dzieci z podwórka. Nic dziwnego, że w zachodniej Europie jest to bardzo często spotykany element wyposażenia placów zabaw, czy terenów przyszkolnych. Chcielibyśmy, by tak świetne i prorozwojowe wyposażenie dla młodzieży stało się także standardem w Gdyni. Tam, gdzie takie urządzenia powstają (Warszawa, Gdańsk, Poznań), stają się z miejsca najpopularniejszą zabawką na placu, zwłaszcza dla dzieci starszych. Dodatkowo ubiegłoroczna pandemia pokazała, że kluczowe w kontekście bezpieczeństwa epidemiologicznego jest umożliwienie rekreacji na wolnym powietrzu.

Wizyta na placu zabaw powinna być dla dziecka bardzo emocjonującym momentem. Dzięki zabawie z rówieśnikami dziecko uczy się współgrania z grupą oraz nawiązuje znajomości. Wiele placów zabaw nie wzbudza zainteresowania dzieci ze względu na małą atrakcyjność, a część jest zbyt „infantylna” dla dzieci w wieku 7-14 lat. Dobrym rozwiązaniem jest zakup piramidy linowej, która jest urządzeniem do zabawy i ćwiczeń. Urządzenie bardzo dobrze rozwija sprawność fizyczną dzieci i jest w pełni bezpieczne.

LOKALIZACJE
Jednocześnie zależy nam na tym, by linaria stanęły możliwie w pobliżu miejsca zamieszkania. Stąd wytypowanie osiedli, gdzie dotychczas takich urządzeń nie ma. Staraliśmy się wybrać takie lokalizacje, które są w pobliżu szkół, ale jednocześnie są dobrze dostępne transportem publicznym.

Dzielnice wybrane w ramach projektu to takie, gdzie takich urządzeń linowych jeszcze nie ma. We wszystkich dzielnicach linaria lub urządzenia linowe uzupełnią istniejące place zabaw tworząc dodatkową atrakcję dla starszej młodzieży, często w znanym im już miejscu:
1. Witomino - teren tworzonego obecnie parku rekreacyjnego w pobliżu zbiornika retencyjnego przy II MPS. Lokalizacja nie będzie kolidować z pozostałymi projektami realizowanymi w tym miejscu.
2. Cisowa – uzupełnienie infrastruktury zabawowej placu zabaw przy Kcyńskiej-Szubińskiej
3. Obłuże – poszerzenie oferty istniejącego placu zabaw na skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej o zabawki dla starszych dzieci. Plac zabaw i teren rekreacyjny dookoła stanowi centrum osiedla Obłuże Stare. Lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym uzbrojeniem.
4. Oksywie – nowa oferta rekreacyjna na terenie przy ulicy Godebskiego, między istniejącą „Psią łączką” a terenem szkoły nr 33. Lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym uzbrojeniem.
5. Redłowo – uzupełnienie oferty istniejącego placu zabaw na skwerze przy ulicy Cylkowskiego, w sąsiedztwie szkoły nr 34. W projekcie uwzględnione będzie całościowe zagospodarowanie terenu oraz niezbędne dojścia.
6. Wielki Kack – uzupełnienie oferty placu zabaw dla dzieci 2-10 lat przy ulicy Stolemów o urządzenie linowe dla starszych dzieci jako kolejny etap zagospodarowywania zaniedbanego dotychczas terenu miejskiego. Urządzenie stanie w pobliżu szkoły nr 20.

Rodzaje urządzeń linowych będą dostosowane do otoczenia w poszczególnych lokalizacjach. Wszystkie projekty budowlane zostaną skonsultowane pod względem dostępności. Urządzenia będą certyfikowane i atestowane. Wszystkie urządzenia będą wyposażone w niezbędną małą architekturę.

Ze względu na istnienie zadrzewienia w lokalizacji w Wielkim Kacku:

- projekt projekt będzie dostosowany do istniejącej zieleni, zostanie wykonana inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka drzewostanem, co należy uwzględnić w kosztorysie;
- budowa urządzenia oraz nawierzchni nie może powodować uszkodzeń systemu korzeniowego istniejących drzew;
- zostanie uwzględnione zabezpieczenie zieleni istniejącej podczas prowadzenia prac;
- projekt zbędzie uzgodniony z Wydziałem Ogrodnika Miasta;

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest stworzenie miejsc, gdzie średnie dzieci (7-14 lat) miałaby możliwość spędzenia aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu integrując się przy tym z koleżankami i kolegami z okolicy. Pandemia i lockdown pokazały jak ważna jest możliwość bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu. My, urodzeni w czasach PRL korzystaliśmy z trzepaków - niech nasze dzieci mają podobne, specjalnie do tego zaprojektowane miejsca :)

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Budowa urządzenia linowego na placu zabaw przy ulicy Godebskiego (urządzenie, montaż, dokumentacja projektowa)150000 zł
2Budowa urządzenia linowego przy placu zabaw na skwerze im. Kwiatkowskiej100000 zł
3Budowa urządzenia linowego przy placu zabaw na skwerze przy ulicy Cylkowskiego (urządzenie, montaż, dokumentacja projektowa wraz z elementami małej architektury, chodnikiem od strony Bohaterów Starówki Warsz., dojść oraz 200 m2 trawnika )270000 zł
4Budowa urządzenia linowego na placu zabaw przy ulicy Stolemów (urządzenie, montaż, dokumentacja projektowa, inwentaryzacja zieleni oraz gospodarki drzewostanem, zabezpieczenie zieleni istniejącej podczas prowadzenia prac) 230000 zł
5Budowa urządzenia linowego na placu zabaw przy ulicy Kcyńskiej)100000 zł
6Budowa urządzenia linowego na placu zabaw przy ulicy II MPS (urządzenie, montaż, dokumentacja projektowa)150000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1000000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy