Odtworzenie szpalerów drzew i nasadzenia niskiej zieleni wzdłuż głównych ulic w 7 dzielnicach Gdyni: Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Karwiny, Leszczynki, Redłowo, Wielki Kack (1)

Projekt wybrany w głosowaniu
Budzet2021 (budzetobwyatelski2021@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Klimatyczne dzielnice - brzmi dobrze? Zatem razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Proponujemy, by w 7 dzielnicach (Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Karwiny, Leszczynki, Redłowo, Wielki Kack) m.in. odtworzyć szpalery zieleni i wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników lub betonowych przestrzeni. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

Dlatego zachęcamy do głosowania!


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska


Lokalizacja projektu - Adres

Dąbrowa (ulica Rdestowa - odcinek Lukrecjowa-Sojowa)
Działki Leśne (ulica Warszawska - odcinek Nowogrodzka - Witomińska)
Grabówek (ulica Grabowo - przy MDK, ulica Morska - przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni)
Karwiny (między ulicami Nałkowskiej a Gojawiczyńskiej
Leszc

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Dąbrowa (ulica Rdestowa - odcinek Lukrecjowa-Sojowa)
Działki Leśne (ulica Warszawska - odcinek Nowogrodzka - Witomińska)
Grabówek (ulica Grabowo - przy MDK, ulica Morska - przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni)
Karwiny (między ulicami Nałkowskiej a Gojawiczyńskiej
Leszczynki (ulica Morska - odcinek Kalksztajnów - Zakręt do Oksywia)
Redłowo (ulica Redłowska - odcinek aleja Zwycięstwa - Legionów)
Wielki Kack (ulica Starodworcowa - odcinek Solna - Nowodworcowa, ulica Gryfa Pomorskiego - przy sklepie Merkus)


Numery i obręby działek

Działki miejskie (o ile nie zaznaczono inaczej)
Grabówek: 775, 773, 778- własność miasta oraz 260, 258 - Skarb Państwa, województwo
Redłowo: 182, 288
Dąbrowa: 2706, 2707, 2435, 2437
Działki Leśne. - 1039, 1115, 1097, 1088, 1053, 1054, 1050, 1052, 1051, 1048, 1049, 1046, 1047, 1045, 1044, 1042, 1043, 1041, 1040, 735, 454,
Karwiny: 668, 667, 666
Leszczynki: 1150, 1151, 1149, 1145, 1136, 645, 1128, 1131
Wielki Kack: 2406 - własność miasta
973, 1216, 1218 - własność miasta
974 - własność prywatna

Własność działek

M. Gdynia, Skarb Państwa, osoby fizyczne

Szczegółowy opis projektu

Razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Poprawmy jakość zieleni przyulicznej w kluczowych punktach 8 gdyńskich dzielnic. Proponujemy, by w 7 dzielnicach odtworzyć szpalery zieleni oraz wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników lub betonowych przestrzeni. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

W ramach projektu zakładamy, że w 8 punktach miasta w 7 dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, odtwarzając historycznie istniejące szpalery wycinane w ciągu lat (Grabówek, Leszczynki, Działki Leśne), jak również sadząc nowe drzewa (Dąbrowa, Wielki Kack, Fikakowo) oraz nasadzenia niskie (Karwiny, Redłowo, Wielki Kack, Grabówek, Dąbrowa). Dzięki realizacji projektu powstaną nowe zielone przestrzenie, które będą w naturalny sposób dawać cień, pochłaniać zanieczyszczenia, obniżać temperaturę i estetyzować otoczenie. Lokalizacje dla projektu zostały dobrane w taki sposób, aby efekty klimatycznych zmian zostały możliwie równomiernie rozłożone po całym mieście, dzięki czemu jak największa liczba mieszkańców skorzysta z sąsiedztwa estetycznej zieleni miejskiej. Na Działkach Leśnych w wyniku odtworzenia szpaleru zadanie zakłada zmianę sposobu parkowania na ul. Warszawskiej na równoległe.

Zieleń miejska oddziałuje również na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą.

Szczegółowe funkcje zieleni w mieście:

Zdrowotne i biologiczne – zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców miasta, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych, polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza, co wpływa na mikroklimat miasta.

Społeczne, psychiczne i wychowawcze – tereny zieleni miejskiej są miejscem wypoczynku czynnego i biernego. Umożliwiają uprawianie sportów, spacerowanie oraz zabawy dziecięce, co ułatwia odpoczynek i poprawia samopoczucie. Kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka, uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt, żyjących w parkach, zieleńcach czy bulwarach. Funkcję dydaktyczną pełnią ogrody botaniczne i zoologiczne.

Estetyczne, artystyczne i plastyczne – zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie.

Ochronne – stwarzanie różnego rodzaju osłon wzdłuż szlaków komunikacyjnych, które mają za zadanie ochronę jezdni przed nawiewaniem śniegu i przed silnymi wiatrami. Stosuje się również pasy zieleni izolacyjnej chroniące przed nawiewaniem pyłów od ulic czy fabryk na osiedla mieszkaniowe.

Kilka inspiracji jak to może wyglądać. Dlatego właśnie zieleń jest ważna - chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice - brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i estetyzacja kluczowych 8 punktów komunikacyjnych 7 dzielnic: Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Karwiny, Leszczynki, Redłowo, Wielki Kack.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Rdestowej (odc. Lukrecjowa- Sojowa) (10 szt. *2400 zł)24000 zł
2Nasadzenia niskie w pasie rozdziału jezdni od chodnika wzdłuż ulicy Rdestowej (odc. Lukrecjowa - Sojowa) 70000 zł
3Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Warszawskiej na odcinku Nowogrodzka-Witomińska 17 szt.*2400 zł)40800 zł
4Nasadzenia niskie wzdłuż ulicy Warszawskiej na odcinku Nowogrodzka-Witomińska50000 zł
5Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Morskiej (odc. Uniwersytet Morski - Denhoffa) 18 szt.* 2400 zł43000 zł
6Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Grabowo (odc. Morska - Komandorska) (13 szt. * 2400 zł)24000 zł
7Nasadzenia niskie i średnie w rejonie budynku MDK50000 zł
8Ścieżka żwirowa wzdłuż ulicy Nałkowskiej na odcinku Wielkopolska-Gojawiczyczńskiej (200 m2*200 zł)40000 zł
9Obrzeża wzdłuż ścieżki żwirowej przy ulicy Nałkowskiej na odcinku Wielkopolska-Gojawiczyczńskiej (200 mb * 50 zł)10000 zł
10Nasadzenia zieleni niskiej wzdłuż ścieżki przy ulicy Nałkowskiej na odcinku Wielkopolska-Gojawiczyczńskiej50000 zł
11Ławki wzdłuż ścieżki żwirowej przy ulicy Nałkowskiej na odcinku Wielkopolska-Gojawiczyczńskiej (5 szt.*1200 zł)7500 zł
12Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Kalksztajnów - Estakada (25*2400 zł)60000 zł
13Nasadzenia zieleni niskiej wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Kalksztajnów-Estakada50000 zł
14Nasadzenia drzew w wzdłuż ulicy Redłowskiej 3 szt.*2400 zł7200 zł
15Nasadzenie drzew na rogu ul. Redłowskiej i Legionów 6 szt.*240014000 zł
16Rabata w miejscu kostki betonowej na rogu ulicy Redłowskiej i Legionów oraz wzdłuż pasa rozdziału ulicy Redłowskiej na odcinku Legionów al. Zwycięstwa70000 zł
17Nasadzenia drzew wzdłuż Starodworcowej na odcinku Solna-Nowodworcowa 8 szt.*2400 zł19200 zł
18Nasadzenia niskie i średnie w narożniku ulicy Starodworcowej i Stolemów35000 zł
19Nasadzenia niskie i średnie w pasie rozdziału chodnika od parkingu wzdłuż Starodworcowej na odcinku Solna-Nowodworcowa40000 zł
20Nasadzenia drzew przy ulicy Gryfa Pomorskiego w rejonie sklepu Merkus i ulicy Damroki (5 szt. * 2400 zł)12000 zł
21Nasadzenia zieleni niskiej w pasach zieleni przy ulicy Gryfa Pomorskiego w rejonie sklepu Merkus i ulicy Damroki30000 zł
22Koszty utrzymania zieleni (30% materiału zielonego)208400 zł
23Projekt nowej organizacji ruchu ulicy Warszawskiej na odcinku Nowogrodzka-Witomińska5000 zł
24Rozbiórka betonowej nawierzchni pod nowe drzewa (4 m2 na 1 drzewo * 80 zł) na odcinku ulicy Warszawskiej5440 zł
25Obrzeża betonowe pod nowe drzewa (8 mb na jedno drzewo * 70 zł) wzdłuż ulicy Warszawskiej9520 zł
26Rozbiórka betonowej nawierzchni na rogu ulicy Redłowskiej i Legionów (80 zł za 1 m2) 40 m23200 zł
27Betonowe obrzeża wokół drzew i rabaty na rogu ulicy Redłowskiej i Legionów (70 zł za 1 mb obrzeża *40 m)2800 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 981060 złKomentarze


MarekSzurek

2021-06-05 22:21:12

Czy projekt uwzględnia fakt, że w proponowanym ciągu nasadzeń na ulicy Warszawskiej znajdują się obecnie dwa duże, martwe drzewa? Czy zostaną one usunięte?