Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z klas 0-3 SP z terenu Witomina oraz organizacja XV Mikołajkowych Zawodów Pływackich (2)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Magdalena Bączek (mb19726@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych (klasy 0-3 SP) z terenu Witomina. Realizowana będzie raz w tygodniu, w formie zajęć dodatkowych na krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 12. Pod koniec projektu (grudzień 2022) przewidziano organizację Mikołajkowych Zawodów Pływackich, które pozwolą dzieciom sprawdzić swoje indywidualne umiejętności pływackie, wystartować w sztafecie ze swoim rodzicem i dobrze się bawić.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Witomino

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, edukacja, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Adres

ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Do realizacji projektu będzie wykorzystywana kryta
pływalnia Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni przy ulicy Stawnej 4/6


Numery i obręby działek


Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Projekt polega na zapewnieniu młodszym dzieciom (nieobjętym obowiązkową nauką pływania w klasach 4-6 SP) dodatkowych zajęć nauki pływania, które pomogą im szybciej oswoić się ze środowiskiem wodnym, nauczyć zasad bezpiecznego korzystania z pływalni oraz innych akwenów wodnych, a także korygować wady postawy. Podstawowym elementem projektu są zajęcia nauki pływania, które będą odbywać się raz na tydzień przez 35 tygodni roboczych z pominięciem ferii zimowych, letnich wakacji oraz przerw świątecznych w 2022 roku. Pod koniec trwania projektu (04.12.2022 r.) zostaną zorganizowane XV Mikołajkowe Zawody Pływackie, które będą zwieńczeniem kolejnego roku zajęć nauki pływania i swego rodzaju sprawdzianem dla najmłodszych pływaków. Za organizację zawodów odpowiedzialna będzie Szkoła Podstawowa nr 12, Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Gdynia, przy współpracy z Radą Dzielnicy Witomino.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Do głównych celów zaliczamy upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, prozdrowotne wykorzystanie czasu w dobie pandemii oraz izolacji domowej, oswojenie z wodą i nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktykę i przeciwdziałanie wadom postawy, a także bardzo istotną edukację w zakresie bezpiecznego zachowania się nad wodą. Projekt jest skierowany do dzieci młodszych z klas 0-3 SP, ponieważ dopiero w klasach 4-6 są one objęte obowiązkową nauką pływania w ramach lekcji W-F.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Nauka i doskonalenie pływania klas 0-3 SP (28 grup x 35 tygodni x 50 zł)49000 zł
2Organizacja XV Mikołajkowych Zawodów Pływackich (nagrody, medale, obsługa biura zawodów)3000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 52000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy