Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów (1)

Projekt wybrany w głosowaniu
Budzet2021 (budzetobwyatelski2021@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Inicjatywa Wielki Kack zachęca do stworzenia międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów. Po budowie siłowni na powietrzu i placu zabaw zachęcamy Państwa do wsparcia stworzenia parku rekreacji, czyli zagospodarowania w sąsiedztwie tych obiektów. W chwili obecnej siłowni i zacienionemu placowi zabaw towarzyszą chaszcze i nieużytki. Często polegują tam także dziki. Wspólnie to zmieńmy, by Wielki Kack zyskał park rekreacyjny dla całych rodzin.

Nowe nasadzenia, mała architektura, parkowe oświetlenie, czy żwirowe ścieżki - to wszystko pozwoli na stworzenie nowego ciekawego miejsca dla mieszkańców Wielkiego Kacka.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Wielki Kack

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

Ulica Stolemow 7E

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Zadrzewiony teren obok ulicy Stolemów w sąsiedztwie placu zabaw i siłowni na powietrzu


Numery i obręby działek

1799

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Czas na kolejny etap zagospodarowywania terenów przy ulicy Stolemów!

Po budowie siłowni na powietrzu i placu zabaw zachęcamy Państwa do wsparcia stworzenia parku rekreacji, czyli zagospodarowania przestrzeni pomiędzy tymi dwoma obiektami. W chwili obecnej siłowni i zacienionemu placowi zabaw towarzyszą chaszcze i nieużytki. Często polegują tam także dziki. Wspólnie to zmieńmy, by Wielki Kack zyskał park rekreacyjny dla całych rodzin.

Projekt zakłada:

- uporządkowanie istniejącej zieleni celem wyeksponowania najcenniejszych okazów drzew. Część roślin to gatunki inwazyjne lub chwasty.
- wykonanie nowych nasadzeń niskiej roślinności.
- wykonanie żwirowej ścieżki łączącej poszczególne części działki
- zakup mebli miejskich (stoły, ławki, kosze na śmieci) w celu tworzenia rekreacyjnej przestrzeni spotkań
- budowę ogrodzenia terenu celem zabezpieczenia parku przed dzikami
- budowę parkowej linii oświetleniowej dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeksponowania estetyki roślinności po zmroku

Dokładną liczbę ławek, stołów i latarni będzie można określić po wykonaniu dokumentacji projektowej.

W całej Gdyni powstają właśnie takie rekreacyjne tereny dla całych rodzin: Park przy ul. Spokojnej w Małym Kacku, polany rekreacyjne na Oksywiu i Babich Dołach wreszcie Park Centralny w Śródmieściu. Chcielibyśmy, aby taka przestrzeń powstała także w naszej dzielnicy. Bardzo ważnym aspektem jest to, że taki park od pierwszych chwil będzie miejscem zadrzewionym, gdzie panuje przyjemny chłód latem. Już popularność placu zabaw pokazała, że tego typu przestrzenie mają wielki potencjał. Chcemy go stopniowo zagospodarowywać dla mieszkańców.

Dzięki tego typu terenom w bezpośredniej bliskości domów mieszkalnych mieszkańcy będą mogli odpocząć, integrować się, jak również poćwiczyć na istniejących już urządzeniach. Ostatnia pandemia pokazała jak ważną kwestią jest dostęp do tego typu otwartych terenów dla wszystkich grup wiekowych. Coraz cieplejsze lata zaś pokazały jak ważna jest możliwość odpoczynku w cieniu starych drzew. Nie chcemy jednak "betonować" tego obszaru. Zakładamy uporządkowanie tego terenu, zaś ingerencję w przyrodę chcielibyśmy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Przestrzeń przy Stolemów - dotychczas zaniedbana może służyć mieszkańcom naszej dzielnicy. Dlatego zachęcamy do głosowania na nasz projekt :)

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla rekreacji międzypokoleniowej dla mieszkańców Wielkiego Kacka i sąsiednich dzielnic poprzez zagospodarowanie nieużytków sąsiadujących z istniejącym już placem zabaw i siłownią na powietrzu. Kolejnym celem jest ochrona, estetyzacja i właściwa ekspozycja terenu zielonego, który obecnie porastają chwasty. W efekcie realizacji projektu powstanie naturalistyczny teren zielony, gdzie mieszkańcy będą mogli obcować z przyrodą.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Oświetlenie parkowe - punkt oświetleniowy (10 szt.*1500 zł)15000 zł
2Oświetlenie parkowe - Fundament dla słupów (10 szt. * 625 zł)6250 zł
3Oświetlenie parkowe - Montaż na słupie opraw LED (10 szt. * 3000 zł)30000 zł
4Oświetlenie parkowe - Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne (150 mb*230 zł)34500 zł
5Oświetlenie parkowe - Układanie kabli w rowach kablowych (150 mb*92 zł)13800 zł
6Oświetlenie parkowe - Pomiary i czynności sprawdzające 2500 zł
7Dokumentacja projektowa - oświetlenie (20% kosztów poz 1-6)20410 zł
8Nowa ścieżka żwirowa - pow. około 360 m2 * 200 zł72000 zł
9Obrzeża aluminiowe przy ścieżkach żwirowych 360 mb * 50 zł18000 zł
10Niskie ogrodzenie terenów zielonych (200 mb * 200 zł)40000 zł
11Ławki (12 szt. * 1500 zł)18000 zł
12Stoły piknikowe (4 szt. * 4500 zł)18000 zł
13Naturalistyczne elementy (głazy narzutowe, konary)19000 zł
14Kosze na śmieci (8 szt. * 1000 zł)8000 zł
15Nasadzenia roślinności niskiej70000 zł
16Utrzymanie roślin (30% ceny materiału roślinnego)21000 zł
17Prace przygotowawcze i projektowe30000 zł
18Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie21600 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 458060 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy