Trzy wycieczki krajoznawcze dla seniorów. (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Arkadiusz Tafelski (arecki2000@wp.pl)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem jest organizacja łącznie trzech wycieczek dla seniorów z Cisowej. Wyjazdy obejmą wycieczkę trzydniową oraz dwie wycieczki jednodniowe. Podczas wyjazdów seniorzy odwiedzą ciekawe miejsca związane z kulturą oraz dziedzictwem historycznym Polski. Wspólny wyjazd w grupie równolatków będzie okazją do zawiązania nowych znajomości, integracji i świetnym sposobem na aktywne i kreatywne spędzenie czasu wolnego


Charakter projektu

Dzielnicowy, Cisowa

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

kultura, edukacja


Lokalizacja projektu - Adres

Nie dotyczy

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Nie dotyczy

Numery i obręby działek

Nie dotyczy

Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Wycieczki objęły by wyjazdy do większych miast Polski dzięki czemu można efektywnie wykorzystać ofertę kulturalną dostępną w jednym miejscu, w bliskich odległościach. Oprócz aspektu edukacyjnego i krajoznawczego wyjazdy powinny zawierać w harmonogramie czas wolny lub odpoczynek na świeżym powietrzu, gdyż osoby starsze wymagają większej opieki.
Organizacja 1 wycieczki 3 dniowej (np. do Krakowa, Szczecina, Zielonej Góry lub inne) dla grupy 40 seniorów. W koszt ego wyjazdu wliczone byłyby: przejazd autokarem, dwa noclegi, wyżywienie, bilety wstępu do placówek, ubezpieczenie, przewodnik oraz opiekun grupy.
Organizacja 2 wycieczek jednodniowych (np. Włocławek, Płock, Gniezno lub inne) dla grupy 40 seniorów. W koszt ego wyjazdu wliczone byłyby: przejazd autokarem, wyżywienie, bilety wstępu do placówek, ubezpieczenie, przewodnik oraz opiekun grupy.
Łącznie w koszt noclegu i wyżywienia wliczamy 43 osoby (grupa + opiekun, przewodnik, kierowca). W koszt biletów wliczona jest tylko grupa jako, że opiekun i przewodnik zazwyczaj dostają bilety darmowe.
Uśredniony koszt biletów wstępu to 10 zł. Podczas trzydniowej wycieczki zaplanowane są 3 muzea, jako że dużą część czasu pochłonie przejazd. Podczas jednodniowej wycieczki zaplanowane są dwa muzea.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Projekt zakłada uczestnictwo seniorów i osób starszych z lekką niepełnosprawnością jako jedna z grup najbardziej narażona na zagrożenie wykluczenia społecznego.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest zorganizowanie dla seniorów wyjazdów krajoznawczych i edukacyjnych, które oprócz zwiedzania placówek muzealnych i kulturalnych oferowałyby integrację w grupie równolatków, zawiązywanie nowych znajomości oraz zacieśnianie tych już nabytych. Szczególnie ważne jest to w czasie wychodzenia z kolejnej izolacji społecznej.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Koszt przejazdu autokarem - wycieczka 3-dniowa5000 zł
2Koszt noclegu - wycieczka 3-dniowa (2 x 120 zł x 43 os.)10320 zł
3Koszt wyżywienia - wycieczka 3-dniowa (3 x 25 zł x 43 os.)3225 zł
4Koszt biletów wstępu - wycieczka 3-dniowa (3 muzea x 10 zł x 40 os.)1200 zł
5Koszt ubezpieczenia NNW - wycieczka 3-dniowa400 zł
6Koszt usługi przewodnika - wycieczka 3-dniowa1500 zł
7Koszt opiekuna grupy - wycieczka 3-dniowa1000 zł
8Koszt przejazdu autokarem - 2 wycieczki 1-dniowe (2 x 2500zł)5000 zł
9Koszt wyżywienia - 2 wycieczki 1-dniowe (2 x 25 zł x 43 os.)2150 zł
10Koszt biletów wstępu - 2 wycieczki 1-dniowe (2 x 10 zł x 40 os.)800 zł
11Koszt ubezpieczenia NNW - 2 wycieczki 1-dniowe (2 x 120zł)240 zł
12Koszt usługi przewodnika - 2 wycieczki 1-dniowe (2 x 500zł)1000 zł
13Koszt opiekuna grupy - 2 wycieczki 1-dniowe (2 x 500 zł)1000 zł
14Koszt koordynacji zadania - wszystkie wycieczki1500 zł
15Koszt promocji zadania500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 34835 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy