Miernik jakości powietrza przy ulicy Źródło Marii 19L (2)

Projekt wybrany w głosowaniu
Tomasz Kamiński
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest rozbudowa zintegrowanej sieci mierników powietrza miasta Gdyni w dzielnicy Wielki Kack i pomiar jakości powietrza.
Miernik obejmować będzie ważny w punkt przestrzeni publicznej i dotyczyć będzie wszystkich mieszkańców Wielkiego Kacka.
Zwiększy bezpieczeństwo w tej części miasta, a także dołączy do zintegrowanego systemu sieci wczesnego ostrzegania wszystkich mieszkańców Gdyni.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Wielki Kack

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Adres

Wielki Kack

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Elewacja północno wschodnia przy ulicy Źródło Marii 19L.


Numery i obręby działek

Działka nr. 1125 / obręb Wielki Kack

Własność działek

osoby fizyczne

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada zainstalowanie w jednym z centralnych punktów dzielnicy Wielki Kack wskaźnikowego miernika frakcji pyłu zawieszonego Pm10/Pm2.5 (DustBOX mini).
Miernik zostanie zainstalowany na elewacji budynku przy ulicy Źródło Marii 19L. Integralną częścią miernika będzie jego:
- dostawa, kalibracja, instalacja oraz podłączenie do wizualizacji pomiarów.
- roczne utrzymanie poprawności pracy (serwis, hosting, weryfikacja pomiarów)

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

CEL: Celem projektu jest rozbudowa zintegrowanej sieci mierników powietrza miasta Gdyni w dzielnicy Wielki Kack i pomiar jakości powietrza.
UZASADNIENIE: Niezbędna kontrola jakości w strategicznym punkcie przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwo mieszkańców i możliwość wczesnego ostrzegania o zagrożeniu w tej części dzielnicy. Zgłaszanie zażaleń mieszkańców dotycząca wyczuwalnych zanieczyszczeń w tej lokalizacji.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Dostawa miernika dustBox Mini z kalibracją na 12 miesięcy (3690zł ,1 szt.)3690 zł
2Instalacja miernika i podłączenie do wizualizacji pomiarów (1230zł, 1 szt.)1230 zł
3Roczne utrzymanie poprawności pracy miernika / - serwis , - hosting i utrzymanie wizualizacji, - weryfikacja wyników pomiarowych, - zwrot kosztów poboru energii/ (1501zł, 1 rok) 1501 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 6421 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy