Remont alei 17 Grudnia. Fragment od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Dorota Oza Karecka (oza@zgdyni.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest gruntowna modernizacja fragmentu Alei 17 Grudnia od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej. Na popularnych górkach przy torach położona zostanie nowa nawierzchnia, nasadzona zostanie zieleń i ustawione zostaną ławki i kosze na śmieci. Przypomnimy także, że miejsce to było areną walk protestujących z milicją i wojskiem podczas Grudnia '70.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Śródmieście

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna, edukacja


Lokalizacja projektu - Adres

Aleja 17 Grudnia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Odcinek od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej


Numery i obręby działek

1625/2, 1628, 1742, 1749. Południową granicę projektu wyznaczają działki nr 1747 i 1748

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Gruntownemu remontowi zostanie poddany odcinek od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej - to pierwszy krok na rzecz przywrócenia świetności temu terenowi.
Aleja jest popularną trasą pieszą prowadzącą na Dworzec SKM i PKP, w związku z czym planujemy położenie nowej nawierzchni mineralnej ułatwiającej sprawne poruszanie się pieszych na tym odcinku i ustawienie małej architektury – ławek i śmietników. W związku z planowaną wycinką 85 drzew przez PKP wzdłuż torów, pragniemy stworzyć teren jak najbardziej zielony i przyjazny mieszkańcom poprzez nowe nasadzenia zieleni, t.j. drzewa, średnie i duże krzewy i byliny. Ponadto chcemy zlikwidować niebezpieczne schody na wysokości ul. Armii Krajowej, wyrównać teren i stworzyć w tym miejscu zieloną strefę rekreacyjną, idealną do wypoczynku.
Planujemy również poprowadzenie pochylni z poręczą, która ułatwi wejście na alejki od ulicy Armii Krajowej. Nie zabraknie też tablicy upamiętniającej wydarzenia grudniowe, których Aleja 17 Grudnia była świadkiem przeszło pół wieku temu.
Realizacja zadania uzależniona jest od wykonania dokumentacji projektowej, którą zgodnie z uzyskaną wiedzą niezależnie zleca Wydział Ogrodnika Miasta.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Aleja 17 Grudnia (tzw. górki przy torach) to jeden z najważniejszych terenów zielonych w Śródmieściu, naturalna, roślinna bariera oddzielająca centrum miasta od hałasu linii kolejowych. Celem projektu jest stworzenie uporządkowanej przestrzeni - zielonej, bezpiecznej i przyjaznej dla wszystkich. Chcemy aby mieszkańcy mogli cieszyć się tym zapomnianym parkiem w sercu Gdyni. Pragniemy też przypomnieć, że miejsce to było w grudniu '70 areną walk protestujących z milicją i wojskiem.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Nawierzchnia Alei – 126 metrów długości x 4 szerokości x 300 zł/m2. Obrzeża betonowe przy ścieżkach – 126 x 2 x 50 zł/mb.163800 zł
2Stworzenie pochylni do Alei 17 Grudnia od strony ul. Armii Krajowej – roboty ziemne, poręcze80000 zł
3Oświetlenie - roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne – 126 metrów x 120 zł za mb. Przestawienie 3 latarń – 3 sztuki x 1000 zł.18120 zł
4Wywóz gruzu i kamieni (0,5 m3 - 1 tona) - 200 zł za t. 2x 200 zł.400 zł
5Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie 180 zł za m3. 4x 180 zł720 zł
6Ławka stalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami (deski z drewna egzotycznego) – 5 sztuk x 2000 zł10000 zł
7Kosz na śmieci metalowy z daszkiem – 3 sztuk x 1500 zł.4500 zł
8Tablica informacyjna dotycząca historii Alei 17 Grudnia – 1 sztuka x 1000 zł1000 zł
9Przygotowanie tekstów i zdjęć dotyczących historii Alei 17 Grudnia do tablicy – 1500 zł1500 zł
10Tablica informacyjna o realizacji z funduszy Budżetu Obywatelskiego – 1 sztuka x 1000 zł1000 zł
11Projekt dokumentacji projektowej w związku z przestawieniem latarni5000 zł
12Sadzenie drzew, dużych krzewów, krzewów średniej wielkości i bylin oraz założenie trawnika z siewu56951 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 342991 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy