Łąki kwietne w Redłowie - estetyzacja podwórek w obrębie ulic Powstania Wielkopolskiego, Powstania Śląskiego (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Liliana Wanta
projektodawca

Skrócony opis projektu

Zmiana dotychczas zaniedbanych trawników w łąki obsadzone roślinami kwitnącymi (ul. Powstania Wielkopolskiego, Powstania Śląskiego). Na terenie łąk zostaną zlokalizowane domki dla owadów.
Cele projektu:
- Estetyzacja przestrzeni publicznej
- Poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców blisko miejsca zamieszkania
- Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych


Charakter projektu

Dzielnicowy, Redłowo

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

ul. Powstania Śląskiego 8, ul. Powstania Wielkopolskiego 89-93

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

ul. Powstania Śląskiego 8, ul. Powstania Wielkopolskiego 89-93

Numery i obręby działek

Numer działki: 1294, Obręb ewidencyjny: REDŁOWO
Numer działki: 1028, Obręb ewidencyjny: REDŁOWO

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Zmiana dotychczasowych trawników i zaniedbanych terenów w łąki obsadzone roślinami kwitnącymi. Łąki kwietne będą oferować naturalistyczny efekt estetyczny podlegający dynamicznym zmianom w trakcie sezonu wegetacyjnego, który zapewni bioróżnorodność poprzez zastosowanie wielu różnych gatunków roślin łąkowych. Na terenie łąk zostaną zlokalizowane domki dla owadów.
Główny cel to podniesienie walorów estetycznych podwórek międzyblokowych oraz wiążąca się z nimi poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców.
Wieloletnie łąki kwietne są bardziej ekonomiczną alternatywą dla trawników, nie wymagają częstego koszenia (w trakcie sezonu koszone są dwukrotnie).

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Zmiana dotychczas zaniedbanych trawników w łąki obsadzone roślinami kwitnącymi. Główny cel to podniesienie walorów estetycznych podwórek międzyblokowych oraz wiążąca się z nimi poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców.
Wieloletnie łąki kwietne są bardziej ekonomiczną alternatywą dla trawników, nie wymagają częstego koszenia (w trakcie sezonu koszone są dwukrotnie).

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Wykonanie łąki kwietnej jednorocznej w istniejącym trawniku 660 m2 x 35 zł23100 zł
2Domki dla owadów x7700 zł
3Pielęgnacja 3 letnia + dosiew w kolejnych latach (30% kosztu wykonania łąki)7000 zł
4Zakup i montaż tablicy informacyjnej1000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 31800 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy