Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 studzienek kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczącymi w ciągu ul. Migdałowej. (2)

Projekt wybrany w głosowaniu
PiotrKajut (kajutp@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem jest nawodnienie zagrożonego wyschnięciem użytku ekologicznego „Turzycowe Błoto” zasilającego użytek ekologiczny „Staw na Dąbrowie”. Ocieplenie klimatu oraz zabudowa zlewni mokradła zakłóciły stosunki wodne, powodując wysychanie zarówno mokradła jak i okresowo utratę wody przez jeziorko. Użytki są ostoją roślinności bagiennej oraz gatunków ważek i motyli, a także miejscem rozrodu wielu gatunków płazów. Bagno pełni funkcję retencyjną, a po wykonaniu inwestycji odciąży kanalizację deszczową.
Zakres projektu to przebudowa kanalizacji deszczowej, polegająca na odprowadzeniu wody deszczowej do mokradła, a nie kanalizacji.
Odbiorcami projektu są mieszkańcy całej Gdyni, zwłaszcza dz. Dąbro


Charakter projektu

Dzielnicowy, Dąbrowa

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska


Lokalizacja projektu - Adres

Gdynia, dzielnica Dąbrowa, ul. Migdałowa

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

ul. Migdałowa - od skrzyżowania z ul. Macierzanki, do skrzyżowania z ul. Truskawkową oraz dz.707/3 (użytek ekologiczny jako odbiorca wód)


Numery i obręby działek

dz. nr 707/3 i oraz 794/5 - ob. Gdynia Dąbrowa

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Projekt polega na przebudowie 3 i budowie 2 studzienek kanalizacyjnych w ciągu ul. Migdałowej. Studnie te będą pogłębione do poziomu poniżej kolektora zbiorczego i poprzez układ drenażowy odprowadzą wodę do urządzenia filtrująco-czyszczącego składającego się z następujących elementów:
-separator
-piaskownik
-odstojnik/filtr

Po wstępnym oczyszczeniu woda deszczowa zostanie skierowana siłą grawitacji poprzez rury drenażowe na teren mokradła, gdzie siłami natury zostanie poddana naturalnym procesom oczyszczającym.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Cel projektu nie wymaga analizy pod kątem projektowania uniwersalnego. Projekt nie przewiduje ingerencji w infrastrukturę naziemną. Całość prac dotyczy ingerencji w sieć kanalizacyjną znajdującą się pod ziemią. Jedynymi elementami projektu, które będą usytuowane nad powierzchnią gruntu, będą wloty studzienek kanalizacyjnych, które usytuowane będą na poziomie jezdni. Projekt dotyczy miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Nawodnienie zagrożonego wyschnięciem użytku ekologicznego „Turzycowe Błoto”, zasilającego użytek ekologiczny „Staw na Dąbrowie”. Ocieplenie klimatu oraz zabudowa zlewni mokradła zakłóciły stosunki wodne, powodując wysychanie zarówno mokradła jak i okresowo utratę wody przez jeziorko. Obydwa użytki są ostoją roślinności bagiennej oraz gatunków ważek i motyli, a także miejscem rozrodu wielu gatunków płazów. Bagno pełni funkcję retencyjną, a po wykonaniu inwestycji odciąży kanalizację deszczową.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Projekt techniczny30000 zł
2Studzienki kanalizacyjne (5 szt, 2000 zł każda)10000 zł
3Separator40000 zł
4Piaskownik44000 zł
5Odstojnik/filtr30000 zł
6Drenaż40000 zł
7Przebudowa instalacji w pobliżu mokradła100000 zł
8operat wodnoprawny20000 zł
9zastawka na wyclocie rowu stabilizująca poziom wody na mokradle5000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 319000 złKomentarze


Tomasz Arczyński

2021-02-22 17:15:49

Fajny pomysł, ale charakter projektu nie jest miejski. Szkoda że nie ma puli "klimatycznych" dla dzielnic.

PiotrKajut

- Autor projektu

2021-02-22 17:52:52

Dzień dobry Panie Tomaszu. Niestety formalnie "nie dało się" oznaczyć tego inaczej niż miejski - klimatyczny. W imieniu swoim i współautorów dziękuję za dobre słowo. Pozdrawiam! :)