Małe lasy miejskie w rejonach ul. Radosnej i Szczęśliwej. (2)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Marcin Kiełt (kielt.marcin@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest zazielenienie - zalesianie niewykorzystanych obszarów miejskich miasta Gdyni. Dzięki małym lasom miejskim, utworzymy enklawę dla mieszkańców w upalne dni nadchodzące wraz z globalnym ociepleniem oraz schronienie zwierząt i rozkwit bioróżnorodności. Dzięki unikalnej metodzie sadzenia możemy stworzyć las w 10 lat, który w innych warunkach potrzebuje 100 lat.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Wielki Kack

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna, edukacja, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Adres

Okolice ul. Radosnej i Szczęśliwej Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Okolice ul. Radosnej i Szczęśliwej Gdynia


Numery i obręby działek

2499 obręb Wielki Kack

Własność działek

M. Gdynia, własność prywatna

Szczegółowy opis projektu

Do elementów realizacji projektu należy:
- sprawdzenie obszaru pod kątem otoczenia i warunków pogodowych, określenie w zasięgu 2 km, jaka występuje roślinność, jakie gatunki rosną obok siebie, które gatunki drzew rosną wysokie, a które niskie,
- zbadanie gleby pod względem występowania mikrobów, grzybów i innych organizmów, wpływających na wzrost zieleni,
- przygotowanie gleby pod zasadzenie małego lasu. Zarówno lżejszej warstwy wierzchniej, jak i głębszej partii, w której znajduje się niezbędna do rozwoju materia organiczna,
- plan rozmieszczenia roślinności (warstwa ochronna - wyższe drzewa 15-20% powierzchni lasu, podszycie lasu 40- 50%, krzewy 25-30%, rośliny zielne 8-12%,
- przygotowanie i zakup sadzonek
- organizacja wolontariuszy w postaci okolicznych mieszkańców, dzieci i dorosłych
- przygotowanie materiałów edukacyjnych i marketingowych
- zorganizowanie dnia zasadzenia małego lasu. Rozmieszczenie roślinności po terenie, co ułatwi sadzącym zadanie,
- przygotowanie harmonogramu i planów dotyczących pielęgnacji i monitoringu lasu.
Natura sprawia, że ​​ludzie są zdrowi i szczęśliwi, niestety mamy coraz mniej terenów zielonych przez nasze zurbanizowane środowisko życia. Dzięki Małym Lasą wielkości kortu tenisowego możemy pomóc przywrócić naturę i przyrodę w przestrzeni miejskiej.
Mały las daje dzieciom miejsce do zabawy i odkrywania, jak ważna jest przyroda, a także ma korzystny wpływ na klimat w mieście.
Poprzez Mały Las dążymy do realizacji dwóch ważnych ambicji: przywracanie naturalnych lasów i budowanie więzi między ludzkich w przestrzeniach leśnych.
Mały Las to gęsty, szybko rosnący las, to wspaniała lokalizacja dla motyli, ptaków, pszczół i małych ssaków; to też miejsce dla ludzi. W sali lekcyjnej na świeżym powietrzu dzieci mogą uczyć się natury a sąsiedzi spędzać przyjemny czas obserwując życie pojawiające się w małym lesie.
Jak powstaje taki las?
W uprzednio wyznaczonym należy zbadać, obserwować i przeanalizować teren pod kontem przygotowania go pod zalesienie. Przeprowadzić należy badania gleby jeżeli wystąpi taka potrzeba nawozić aby przygotować idealny grunt po nasadzenia. Następnie wybrać odpowiednie gatunki roślin.
Należy zaangażować uczniów okolicznej szkoły oraz mieszkańców okolicy którzy aktywnie uczestniczą w realizacji projektu, zdobywając wiedzę i umiejętności. Aktywacja i edukacja mieszkańców i młodzież jest jednym z najistotniejszych aspektów projektu.
Następnym krokiem jest zasadzenie roślin, do którego angażować należy młodzież. Ich spontaniczność w sposobie sadzenia przygotowanych gatunków roślin odzwierciedla samoistnie powstające lasy.
Po gotowych zasadzeniach cały teren należy odgrodzić i zabezpieczyć.
Wymagane jest ustawienie 2 tablic informacyjno-edukacyjnych przypominających znaczenie lasów miejskich ich.
Las miejski należy monitorować, doglądać i monitorować przez kilka pierwszych lat.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, rośnie potrzeba ich zahamowania i zachowania bioróżnorodności, w czym Mały Las swoją rolą wpisuje się tworząc ostoję w upalne dni. Małe lasy zwiększają możliwości do magazynowania wody, poprawiają jakość powietrza oraz pomagają złagodzić skutki stresu cieplnego. Wraz ze wzrostem stanie się również domem dla owadów i mniejszych zwierząt. Las będzie także miejscem edukacji oraz wypoczynku. Las ma również wpływ na zdrowie ludzi: obniżenie stresu

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Wymiana podłoża (30 zł m2 x 940 m2)28200 zł
2Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie 150 zł za m3 x 50575141100 zł
3Ubicie podłoża (9 zł x m2 x 940 m)8460 zł
4Nawodnienie (10 x m2 x 940m)9400 zł
5Posadzenie sadzonek krzewów małych i dużych (90 zł x 500 szt)45000 zł
6Posadzenie sadzonek drzew (koszt podpór i taśmy) (2200 zł x 70 szt)154000 zł
7Posadzenie sadzonek ziół i innych roślin (20 zł x 552 szt)11040 zł
8Nawadnianie i pielęgnacja lasu po posadzeniu trzy lata20000 zł
9Ogrodzenie belkowe (120 zł/mb x 122 mb)14640 zł
10Montaż ogrodzenia (60 zł/mb x 122 mb)7320 zł
11Koszt wykonania projektu17000 zł
12Tablica informacyjna (2 szt)2000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 458160 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy