Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie (2)

Projekt wybrany w głosowaniu
Adam Stelmaszewski
projektodawca

Skrócony opis projektu

Stwórzmy Gdyński Sad Miejski! Nasze miasto zyska unikalną atrakcję i miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Mamy wspaniałą łąkę, na której rosną liczne drzewa owocowe (pozostałość po dawnych ogrodach). Gdy kwitną powstaje „mirabelkowy raj”. Girlandy owoców zapraszają do częstowania się owocami, których nikt nie pryskał chemią. Różne kolory, smaki, czas dojrzewania.

Projekt zakłada budowę utwardzonych alejek, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Dodatkowo zasadzimy tradycyjne, niewymagające chemii odmiany jabłoni. Będą cieszyły wszystkich gości. Każdy będzie mógł się poczęstować.

Projekt złożony przez działaczy Stowarzyszenia Nasze Orłowo.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Orłowo

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

Ul. Techniczna/ul. Inżynierska/ul. Wrocławska

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Dziki sad/łąki położone na końcu ul. Technicznej i ul. Wrocławskiej, w rejonie ul. Inżynierskiej w Gdyni Orłowie, za potokiem Kolibkowskim.


Numery i obręby działek

Działka nr 3215, Obręb 0002_Orłowo

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Chcemy zamienić w unikalną atrakcję pięknie położony teren, który dawniej był łąką do wypasania zwierząt i ogródkami działkowymi. Dzisiaj przylegają do niego ujęcia wody pitnej, ale sama łąka dziczeje i zarasta. Są tutaj także suche, przewrócone drzewa, które mogą stanowić ryzyko pożaru.

Naszym planem jest ochrona i wspieranie wzrostu rosnących już na łące drzew mirabelkowych. Będzie to baza do uzyskania natychmiastowej atrakcyjności tego miejsca.

Tworzenie sadu miejskiego zakłada:
1. Uporządkowanie terenu i urządzenie ścieżek spacerowych z ławkami i koszami na śmieci.
2. Opiekę ogrodnika nad obecnymi już na łące drzewami owocowymi.
3. Nasadzenia nowych drzew – tradycyjnych polskich odmian drzew owocowych (przede wszystkim jabłonie, grusze), które owocują bez potrzeby intensywnego opryskiwania środkami chemicznymi (np. Reneta). Tymczasem podczas współczesnej hodowli przemysłowej, jabłka do czasu dojrzewania są opryskiwane nawet 30-krotnie!

Sad niesie ze sobą ogromny potencjał do wykorzystania w przyszłości! Możliwa będzie promocja Gdyńskiego Sadu w Trójmieście i poza nim, jako unikalnej atrakcji. Szczególnie w okresie owocowania, gdy tworzy się zjawisko tzw. „mirabelkowego raju” wzdłuż drogi na skraju łąki. Girlandy owoców zapraszają wszystkich spacerowiczów do częstowania się owocami wolnymi od oprysków.

Projekt ma duży potencjał do rozwoju w przyszłości. W razie jego powodzenia, sad można powiększać w kierunku południowo-zachodnim. Można także ucywilizować dojścia do niego od ulicy Wrocławskiej i Technicznej. To dodatkowo zwiększy zainteresowanie tym terenem spacerowym.

Projekt złożony przez działaczy Stowarzyszenia Nasze Orłowo.

(Wyjaśnienie: W przypadku pozycji w kosztorysie związanych z sadzeniem i palikowaniem drzew itp zsumowane zostały w jednym punkcie poszczególne kwoty podane w cenniku BO. W przypadku metrażu ścieżek odległość była zaokrąglana w górę)

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest stworzenie jedynego w Trójmieście ogólnodostępnego sadu miejskiego. Chcemy, aby Gdyński Sad Miejski pełnił wiele funkcji: edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży (tzw. zielone lekcje dla przeszkoli i szkół), ochrona terenu ujęć wody, uporządkowanie popularnego terenu spacerowego dla mieszkańców dzielnicy, stworzenie unikatowej atrakcji (aleja mirabelkowa), która może co roku dawać dodatkową okazję do promocji Gdyni (szczególnie w okresie owocowania).

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Budowa alejek parkowych (Chodnik ograniczony obrzeżami z obu stron 1,5 m) nawierzchnia ścieżki przepuszczalna np. HANSE GRAND ROBUS206500 zł
2Przycięcie drzew mirabelek - formowanie koron x3015000 zł
3Ustawienie ławek x22400 zł
4Ustawienie koszy na śmieci x21200 zł
5Wykonanie dokumentacji projektowej10000 zł
6Nasadzenie drzew owocowych i ich palikowanie x1327300 zł
7Pielęgnacja nowych drzew owocowych oraz przyciętych mirabelek w ciągu 10 lat30000 zł
8Usuwanie samosiewów drzew nieowocowych spośród mirabelek o średnicy pnia od 3 cm do 14 cm x10016200 zł
9Wywóz odpadów zielonych (ścięty chrust i powalone drzewa) 20 t.6000 zł
10Koszenie terenu (10 lat, 2/3 x rok)20000 zł
11Tablica informacyjna1000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 335600 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy