Nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana w dobie Covid-19 (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Wojciech Klupś (klupsw@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada sfinansowanie 300 konsultacji z psychologiem dla mieszkańców Gdyni. Jako Gdynianie zawsze byliśmy dumni z naszego miasta jako jednego z najlepszych miejsc do życia. Pandemia niestety spowodowała zwiększenie się ilości problemów z którymi nasi mieszkańcy się zmagają a to drastycznie odcisnęło się na ich jakości życia. Nie każdego jest stać na wsparcie psychologa a ten projekt może taką pomoc zapewnić


Charakter projektu

Dzielnicowy, Wzgórze Św. Maksymiliana

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji


Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada sfinansowanie 300 konsultacji z psychologiem dla mieszkańców Gdyni. Jako Gdynianie zawsze byliśmy dumni z naszego miasta jako jednego z najlepszych miejsc do życia. Pandemia niestety spowodowała zwiększenie się ilości problemów, z którymi zmagają się nasi mieszkańcy. Obecna sytuacja drastycznie odcisnęła się na na jakości życia Gdynian. Nie każdego jest stać na wsparcie psychologa w tych trudnych czasach a bezpośredni kontakt ze specjalistą przynosi świetne rezultaty. Spora część mieszkańców Gdyni nie ma możliwości skorzystania z darmowej konsultacji psychologicznej, gdyż nie należy do grup mających zapewnione dedykowane swoim problemom instytucje. Ponadto kolejki po pomoc psychologiczną sięgają kilku miesięcy stąd inicjatywa zapewnienia takiej darmowej pomocy za pomocą budżetu obywatelskiego.

Założenia projektu:
Sfinansowanie 300 spotkań z psychologiem oraz promocji tej możliwości.
Projekt będzie realizowany przez wyłonionego wykonawcę aż do wyczerpania puli konsultacji.
Projekt zakłada priorytetową obsługę mieszkańców dzielnicy Wzgórza św. Maksymiliana a w drugiej kolejności mieszkańców Gdyni z innych dzielnic.

Oczekiwane kwalifikacje psychologa:
Z racji niefunkcjonowania ustawy o zawodzie psychologa oczekiwaniem jest by wykonawca konsultacji psychologicznej spełniał standardy ze ścieżki klinicznej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) posiadał akredytację EUROPSY. Z przyczyn bezpieczeństwa oczekuje się ważnego szczepienia na COVID-19. Mile widziane jest dodatkowe wykształcenie z zakresu seksuologii klinicznej z racji możliwego zaburzenia relacji partnerów podczas okresu izolacji podczas pandemii.
150zł stanowi koszty pełnej konsultacji psychologicznej, uwzględniającej wynajem pomieszczeń, ewentualne środki dezynfekcyjne w związku z pandemią itp.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Cel - zapewnienie mieszkańcom Gdyni dodatkowego nieodpłatnego wsparcia psychologicznego.
Epidemia Covid-19 nadwyrężyła zdrowie psychiczne wszystkich ludzi. Izolacja, konflikty rodzinne z powodu zamknięcia w 4ścianach, utrata zarobków to problemy z którymi wiele osób musiało się zmagać od dłuższego czasu. Odpowiedzią na tą problematykę jest proponowany projekt.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Konsultacja psychologiczna 150zł x 300150zł stanowi koszty pełnej konsultacji psychologicznej, uwzględniającej wynajem pomieszczeń, ewentualne środki dezynfekcyjne w związku z pandemią itp. 45000 zł
2Promocja projektu (np.Media społecznościowe, plakaty, ulotki)2000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 47000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy