Odzyskajmy zieleń na ul. Necla

Zweryfikowany negatywnie (niemożliwy do realizacji)
katarzynaklos
projektodawca

Skrócony opis projektu

Inicjatorzy projektu, mieszkańcy ulicy Necla, w lutym 2021 przeprowadzili badania ankietowe wśród wszystkich mieszkańców (ok. 100 osób), którzy są zlokalizowani bezpośrednio przy tym fragmencie drogi, we wspólnotach mieszkaniowych od nr 5 do 17. Na podstawie tych badań wiemy już, że 59% mieszkańców posiada samochód. Ale już tylko 33% z nich potrzebuje miejsce postojowe pod domem, a zaledwie 13% chciałoby je tworzyć kosztem utraty terenów zielonych (większość mieszkańców po prostu posiada swój garaż). Dokładne wyniki badań, oryginały dokumentów dostępne są do wglądu u inicjatorów projektu. W związku z tym przygotowaliśmy projekt zmian w planie remontu ulicy, który spełnia potrzeby mieszkańców


Charakter projektu

Dzielnicowy, Kamienna Góra

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, komunikacja i organizacja ruchu, zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

ul. Augustyna Necla

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Tereny zielone na ul. Necla wzdłuż budynków od numeru 5 do 17


Numery i obręby działek

687/1, 644/1

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada odzyskanie ok. 612 m2 cennych terenów zielonych, poprzez redukcję niepotrzebnych 34 miejsc postojowych, a w tych miejscach nasadzenia krzewów, np. krzewinki trzmieliny "Coloratus" lub suchodrzew chiński "Moss Green", nasadzenia nowych 10 drzew wzdłuż drogi, a także utworzenie nowych 4 postojów rowerowych (po 6 stojaków na każdy postój) przy budynkach mieszkalnych. Miejsca postojowe dla samochodów (których, jak już wiemy, nie potrzeba zbyt wiele) mogą być usytuowane wzdłuż jezdni, która jest wystarczająco szeroka, aby pomieścić parkujące samochody i znikomy ruch samochodowy. Jako że jest to spokojna osiedlowa jezdnia, docelowo można ją przekwalifikować do funkcji pieszo-jezdnej, stworzyć tzw. woonerf, na której priorytet ma ruch pieszy i rowerowy.
W związku z tym, aby pomóc Władzom Miasta w dopasowaniu finalnego zakresu planowanego remontu w tym miejscu do faktycznych potrzeb mieszkańców ul. Necla, przygotowaliśmy projekt odzyskania zieleni i redukcji niepotrzebnych miejsc postojowych. Projekt jest zgodny z aktualnymi światowymi standardami projektowania przestrzeni publicznych, gdzie odchodzi się od promowania ruchu samochodowego, a pielęgnuje się każdy fragment bezcennej zieleni. Będzie to również spójne z wcześniejszymi deklaracjami Władz Miasta Gdyni dotyczącymi rozwoju neutralności klimatycznej, dążenia do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zwiększenia powierzchni terenów zielonych, promowania zrównoważonej mobilności, zachęcania mieszkańców do przesiadania się z samochodów do ekologicznego transportu, m.in. pod hasłem programu „KLIMATyczne Centrum”, Planem adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030, Planem Zrównoważonej Mobilności na lata 2016-2025.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Odzyskanie bezcennych terenów zielonych, poprzez redukcję niepotrzebnych miejsc postojowych, nasadzenia nowych drzew i krzewów, a także utworzenie nowych postojów rowerowych. Projekt jest efektem badań wśród mieszkańców, które ukazały ich faktyczne potrzeby, w nawiązaniu do planowanego remontu ul. Necla, aby pomóc Władzom Miasta Gdyni dostosowanie finalnego kształtu przestrzeni publicznej, sprzyjającej relacjom społecznym, dostosowanej do aktualnych trendów komunikacyjnych i zmian klimatu.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Projekt5000 zł
2Usuwanie miejsc parkingowych (49 szt. x 2,5 m x 5 m = 612,5 m kw. x 3 zł)1837 zł
3Nasadzenia krzewów, np. krzewinki trzmieliny "Coloratus" lub suchodrzew chiński "Moss Green" (572 m2 x 40 zł)22900 zł
4Stojak na rowery (4 sztuki po jednym przy budynku po 6 stanowisk x 5000 zł)20000 zł
5Utwardzenie powierzchni pod stojaki rowerowe (4 x 10m2 x 400 zł)16000 zł
6Sadzenie drzew + podłoże, nawóz (10 szt. x 2200 zł)22000 zł
7Palikowanie drzew (10 kpl x 200 zł)2000 zł
8Tablica informacyjna1000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 90737 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy