Zajęcia z rytmiki dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Maria Wilk (Maria.wilk1992@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje zapewnienie dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami możliwości uczestnictwa w zajęciach z rytmiki. Jest on dedykowany dla dzieci z Działek Leśnych, ale w przypadku wolnych miejsc, mogłyby z niego skorzystać również dzieci spoza tej dzielnicy ze względu na lokalizację projektu, która po prostu jest niezwykle korzystna dla tego typu zajęć. Bliskość lasu daje wiosną możliwość prowadzenia (od czasu do czasu) zajęć na łonie natury, na czym z pewnością zyskałoby zarówno somatyczne, jak i psychiczne zdrowie uczestników. Ponadto, tego typu zajęcia odbywające się w otoczeniu przyrody okazałyby się połączeniem rytmiki z estetoterapią.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Działki Leśne

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, edukacja, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Adres

Witomińska 25/27
81-311 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Pod tym adresem znajduje się Zespół Szkół Specjalny nr 17. Położony jest w pobliżu lasu, niedaleko centrum miasta.


Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Adresatami projektu są dzieci dotknięte autyzmem i innymi zaburzeniami. Przewiduje on zapewnienie im cotygodniowych, 50 minutowych zajęć z rytmiki, prowadzonych przez terapeutów posiadających kwalifikacje w tym kierunku. Do uczestnictwa w zajęciach zaproszeni byliby również opiekunowie dzieci, lecz ich obecność nie byłaby obowiązkowa. Owe muzyczno-ruchowe przygody miałyby miejsce w przestrzeni dobrze znanej wielu adresatom projektu - na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17. Ćwiczenia odbywałyby się w 10 grupach po 5 osób w każdej (w sumie 50 uczestników). Trwałyby od marca do czerwca oraz od września do grudnia (raz w tygodniu każda z grup, w sumie 320 zajęć). Każdy cykl zajęć wieńczyłby spektakl muzyczno-taneczny z udziałem uczestników wszystkich grup (w tym chętnych opiekunów), otwarty dla zaproszonych przez nich gości.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Projekt ma być uzupełnieniem terapii dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami. Ćwiczenia z rytmiki wspomagają rozwój mowy uczestników. U podłoża tej kompetencji leży zdolność naśladowania, którą kształtują tego typu zajęcia. Ruch przy muzyce pozwala na rozładowanie napięć i jest formą relaksu. Stanowi też okazję do kształtowania umiejętności społecznych - rytmika obfituje w zabawy interakcyjne. Co równie istotne, dynamiczne obcowanie z muzyką pozwala czuć się pewniej w świecie emocji.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Przeprowadzenie zajęć - wynagrodzenie terapeutów: 80 zł brutto x 50 os. x 32 zajęć (po 50 min.każde) 128000 zł
2Zakup niezbędnych instrumentów i akcesoriów3000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 131000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy