Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica - ul. Swarzewska (2)

Projekt wybrany w głosowaniu
karpov44
projektodawca

Skrócony opis projektu

Czas na wygodny i bezpieczny system ścieżek rowerowych w Gdyni! Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim, aby mieć lepszy dojazd do Śródmieścia!
Celem projektu jest wsparcie zrównoważonej mobilności w mieście Gdynia poprzez budowę lub wyznaczenie nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej – najważniejszej arterii północno-zachodniej Gdyni. Dzięki projektowi powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa.
Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację,
Grupą odbiorców projektu są wszyscy mieszkańcy Gdyni.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Chylonia

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

komunikacja i organizacja ruchu


Lokalizacja projektu - Adres

Południowa strona ulicy Morskiej na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta do ulicy Modlińskiej

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Projekt przewiduje wyznaczenie nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej w dzielnicy Chylonia


Numery i obręby działek

1813, 1878, 1910, 2498, 2933, 2923, 2924, 2925, 3075, 3070, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3278, 3279, 3297, 3281, 3282, 3283, 3286, 3287, 3291, 3294, 3295, 3296, 2459, 2460, 2456, 2461, 2468 (dz. województwa), 2466, 2469, 2470, 2472 (dz. województwa), 2478, 2481, 2483, 2497, 3353, 3361, 3655 (dz. województwa), 3656, 3658, 3660 – obr. Chylonia;
656 (dz. województwa), 661 – obr. Leszczynki

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim.

Ulica Morska stanowi kręgosłup komunikacyjny północno-zachodniej Gdyni. Pozwala na sprawne dotarcie dla około 60 tys. mieszkańców Gdyni (Cisowej, Chyloni, Pustek, Leszczynek i Grabówka) do Śródmieścia. Atutem tej ulicy jest także to, że biegnie ona po płaskim terenie. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowanych jest wiele punktów docelowych: sklepów, usług, czy instytucji.

Pomimo tego na ulicy Morskiej porusza się mniej rowerzystów niż np. po alei Zwycięstwa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska jakość dróg rowerowych wzdłuż tej ulicy. Mieszkańcy Chyloni wybierający rower w swoich podróżach zmuszeni są do uciążliwych zmian strony ulicy Morskiej, co w konsekwencji powoduje straty czasowe i zniechęca do jazdy rowerem. Mieszkańcy rejonu ulicy Rozewskiej, Helskiej, czy Swarzewskiej zaś zobligowani są do jazdy jezdnią, jednakże lęk przed wypadkiem sprawia, że łamią oni przepisy i jadą chodnikiem. Problemem jest również zniszczona nawierzchnia ciągu pieszego na wysokości Świętej Góry. To wszystko sprawia, że ruch rowerowy wzdłuż ulicy Morskiej jest mniejszy niż wskazywałby jego potencjał, choć wg danych z liczników powoli rośne.

Projekt polega na uzupełnieniu drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Morskiej od skrzyżowania z Obwodnicą Trójmiasta do ulicy Swarzewskiej. Zakładamy, że powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa. Projekt przewiduje
- wyznaczenie drogi rowerowej i drogi dla pieszych na istniejącym asfaltowym chodniku na odcinku między Obwodnicą a skrzyżowaniem z ulicą Kartuską;
- przesunięcie wiaty przystankowej przystanku Chylonia Centrum tak, by droga rowerowa biegła za przystankiem i wyznaczenie tej drogi za przystankiem
- wyznaczenie drogi rowerowej i drogi dla pieszych na istniejącym asfaltowym chodniku na odcinku między przystankiem Chylonia Centrum a skrzyżowaniem z ulicą Swarzewską.


Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im. Więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest wsparcie zrównoważonej mobilności w Gdyni poprzez budowę lub wyznaczenie nowej drogi rowerowej wzdłuż połud. strony ul. Morskiej. Ul. Morska stanowi gł. ciąg komunikacyjny w północno-zachodniej części Gdyni. Mimo ogromnego potencjału – w bezpośr. sąsiedztwie mieszka około 60 tys. gdynian_ek – ulica ta dla rowerzystów jest nieprzyjazna: muszą oni tracić czas na zmianę stron, ponadto dla mieszkańców rejonu ul. Swarzewskiej, czy Rozewskiej oznacza to nielegalną jazdę po chodniku

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Wyznaczenie drogi rowerowej na odcinku Obwodnica Trójmiasta - Kartuska (270mb*100 zł)27000 zł
2Przestawienie wiaty przystankowej i tablicy TIPP dla przystanku "Chylonia Centrum" (kier. Śródmieście) (1szt.*55000 zł)55000 zł
3Ustawienie barier wydzielających drogę rowerową i przystanek "Chylonia Centrum" (kier. Śródmieście) (23szt.*200 zł)4600 zł
4Wyznaczenie drogi rowerowej na odcinku Kartuska-Swarzewska (750mb*100 zł)75000 zł
5Oznakowanie pionowe (C-13/16) 8 sztuk8000 zł
6Dokumentacja projektowa "Przestawienie wiaty przystankowej i tablicy TIPP dla przystanku "Chylonia Centrum" (kier. Śródmieście)" (1szt.*9000 zł)15000 zł
7Dokumentacja projektowa nowej organizacji ruchu (1szt.*20000 zł)25000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 209600 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy