Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Kcyńska – Obwodnica Trójmiasta (5)

Zweryfikowany pozytywnie
karpov44
projektodawca

Skrócony opis projektu

Czas na wygodny i bezpieczny system ścieżek rowerowych w Gdyni! Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim, aby mieć lepszy dojazd do Śródmieścia!
Celem projektu jest wsparcie zrównoważonej mobilności w mieście Gdynia poprzez budowę lub wyznaczenie nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej – najważniejszej arterii północno-zachodniej Gdyni. Dzięki projektowi powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa.
Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację,
Grupą odbiorców projektu są wszyscy mieszkańcy Gdyni.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Cisowa

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

komunikacja i organizacja ruchu


Lokalizacja projektu - Adres

Południowa strona ulicy Morskiej na odcinku od Kcyńskiej do Obwodnicy Trójmiasta

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Projekt przewiduje wyznaczenie lub budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej w dzielnicy Cisowa


Numery i obręby działek

2402 (Skarb Państwa), 2414 (Skarb Państwa), 2416 (Skarb Państwa), 2403, 2422 (Skarb Państwa), 2424 Skarb Państwa, 2427 Skarb Państwa), 2429 Skarb Państwa) – obr. Cisowa
1815, 1813 – obr. Chylonia

Własność działek

M. Gdynia, Skarb Państwa

Szczegółowy opis projektu

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim.

Ulica Morska stanowi kręgosłup komunikacyjny północno-zachodniej Gdyni. Pozwala na sprawne dotarcie dla około 60 tys. mieszkańców Gdyni (Cisowej, Chyloni, Pustek, Leszczynek i Grabówka) do Śródmieścia. Atutem tej ulicy jest także to, że biegnie ona po płaskim terenie. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowanych jest wiele punktów docelowych: sklepów, usług, czy instytucji.

Pomimo tego na ulicy Morskiej porusza się mniej rowerzystów niż np. po alei Zwycięstwa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska jakość dróg rowerowych wzdłuż tej ulicy. Mieszkańcy Cisowej wybierający rower w swoich podróżach zmuszeni są do uciążliwych zmian strony ulicy Morskiej, co w konsekwencji powoduje straty czasowe i zniechęca do jazdy rowerem. Mieszkańcy rejonu ulicy Kcyńskiej, Morskiej, czy Zbożowej zaś zobligowani są do jazdy jezdnią, jednakże lęk przed wypadkiem sprawia, że łamią oni przepisy i jadą chodnikiem. To wszystko sprawia, że ruch rowerowy wzdłuż ulicy Morskiej jest mniejszy niż wskazywałby jego potencjał, choć wg danych z liczników powoli rośne.

Projekt polega na uzupełnieniu drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Morskiej od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do Obwodnicy Trójmiasta poprzez:
- budowę drogi rowerowej wraz z remontem chodnika na odcinku ok. 100 m. od ul. Kcyńskiej do wysokości końca budynku ze sklepem motocyklowym (szerokość 2 m. drogi rowerowej i 2 m. chodnika)
- wyznaczenie z istniejącego chodnika o szerokości 4 m. drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych (po 2 m. szerokości każda) od końca budynku ze sklepem motocyklowym do Obwodnicy Trójmiasta przy pomocy organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).
- wyznaczenie przejazdu dla rowerów przez Obwodnicę Trójmiasta.

Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im. Więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest wsparcie zrównoważ. mobilności w Gdyni poprzez budowę lub wyznaczenie nowej drogi rowerowej wzdłuż połud. strony ul.Morskiej. Ul.Morska stanowi główny ciąg komunikacyjny w półn-zach części Gdyni. Mimo ogromnego potencjału – w bezpośr. sąsiedztwie mieszka około 60 tys. gdynian_ek ulica ta dla rowerzystów jest nieprzyjazna: muszą oni tracić czas na zmianę stron, ponadto dla mieszkańców rejonu ul.Kcyńskiej, Zbożowej, czy Sibeliusa oznacza to nielegalną jazdę po chodniku do Śródm

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Budowa drogi rowerowej na odcinku Kcyńska-Sklep motocyklowy (100 mb*1600 zł)160000 zł
2Wyznaczenie drogi dla rowerów i pieszych na odcinku Sklep motocyklowy-Obwodnica Trójmiasta linią ciągłą (130 mb)1300 zł
3Oznakowanie pionowe (C-13/16) 2 sztuki2000 zł
4Wyznaczenie przejazdów rowerowych przez Obwodnicę Trójmiasta (25mb*210 zł)5250 zł
5Wyznaczenie drogi rowerowej pomiędzy jezdniami Obwodnicy Trójmiasta (40mb*80 zł)3200 zł
6Kolizje z istniejącymi sieciami70000 zł
7Dostawienie sygnalizatorów na przejeździe rowerowym13000 zł
8Dokumentacja projektowa odcinka (275mb*400 zł)110000 zł
9Ustawienie ławek z podłokietnikami (2 sztuki)6000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 370750 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy