Spotkania podróżnicze i spacery po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy

Zweryfikowany pozytywnie
Lidia Szutkowska (szutkowskalidia2@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Projekt "W podróży po Gdyni i świecie w Bibliotece Wiedzy" to seria spotkań z historykami, pasjonatami na temat dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, Gdyni oraz Pomorza. To również okazja do rozmów z podróżnikami, których chęć poznania świata kieruje w ciekawe zakątki kuli ziemskiej. Dzięki spotkaniom z osobami, które kochają historię naszego miasta oraz tymi, którzy odkrywają tajemnice świata, uczestnicy będą mieli okazję poznać Gdynię z nowej perspektywy i nabiorą chęci na odkrywanie uroków podróżowania. To także możliwość poznania sekretów Gdyni, dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana oraz bliższego zapoznania się z mieszkańcami.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Wzgórze Św. Maksymiliana

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

kultura, edukacja


Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji


Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań edukacyjnych (poświęconych historii, architekturze oraz kulturze Gdyni, regionu, a także interesującym zakątkom świata), których celem jest aktywizowanie oraz zintegrowanie mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w różnych grupach wiekowych. Zadania projektu to: - zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana; - aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz zaangażowanie ich w cykl nieodpłatnych spotkań dotyczących Gdyni, regionu Pomorza, dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, a także podróżowania po świecie; - stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach; - poszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w różnych grupach wiekowych. Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom historii Gdyni, Pomorza, jak i również dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Zakłada on zorganizowanie cyklu spotkań pokazujących nasze miasto w różnych odsłonach, zebranie i zaprezentowanie najróżniejszych ciekawostek dotyczących zarówno najmniejszej dzielnicowej ojczyzny, jak i całego Pomorza. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu mieszkańców biorących udział w organizowanych spotkaniach, będzie to doskonała okazja do porozmawiania z najstarszymi mieszkańcami dzielnicy, poznania ich wspomnień oraz legend związanych z dzielnicą Wzgórze Św. Maksymiliana. Planowane jest również zorganizowanie spacerów z przewodnikami, które byłyby przeznaczone dla osób dorosłych oraz rodzin z dziećmi. Projekt ma na celu także zorganizowanie spotkań o tematyce podróżniczej, wykraczającej poza naszą pomorską ojczyznę. Prelekcje dotyczące atrakcyjnych zakątków świata to spotkania, które zachęcą zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców dzielnicy, do uczestnictwa w nich. To świetna okazja, aby pokazać uczestnikom spotkań, w jaki sposób można podróżować tanio lub z małymi dziećmi. Miejscem realizacji projektu będzie Biblioteka Wiedzy, mieszcząca się w doskonale skomunikowanej części Wzgórza Św. Maksymiliana. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli lepiej zaznajomić się z biblioteką, którą mają po sąsiedzku oraz poznać jej zbiory, które bezpośrednio odnoszą się do poruszanych w trakcie spotkań tematów. Odbiorcami projektu są dorośli, osoby starsze (dzięki rozwiązaniom architektonicznym z oferty będą mogły skorzystać także osoby niepełnosprawne ruchowo), rodziny z dziećmi. Harmonogram projektu: - 1 etap projektu (luty 2023-listopad 2023): 5 spotkań dotyczących Gdyni, regionu; 4 spotkania podróżnicze, 4 spacery z przewodnikami, 2 spotkania warsztatowe dla dzieci. Miejsce realizacji: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141. Reklama: Informacje o poszczególnych spotkaniach odbywających się w ramach projektu powinny zostać zamieszczone w mediach (Ratusz, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, strona gdynia.pl, strona www lub Facebook Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana). Dobrze byłoby również umieścić plakaty informujące o spotkaniach w miejscach publicznych na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymilana.
Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy
poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.
Uwaga 2: w trakcie realizacji projektu poszczególne etapy harmonogramu mogą ulec przesunięciu.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Projekt nie przewiduje zapewnienia tłumacza języka migowego dla osób głuchych, ani opiekuna osób niewidomych. Jeżeli spotkania będą filmowane i nagrania zostaną umieszczone w sieci, to zostaną do nich dodane napisy.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest szerzenie wiedzy o Gdyni oraz podróżowaniu wśród mieszkańców Gdyni, a szczególnie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.
Dzięki spotkaniom o charakterze edukacyjnym prowadzonym przez specjalistów w swoich dziedzinach, pasjonatów chcę, aby uczestnicy przekonali się, że Gdynia to wspaniałe i atrakcyjne miasto, które warto odkrywać. A podróżowanie po Polsce i świecie rozwija nas i pozwala poszerzyć wiedzę w wielu dziedzinach.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Spotkania dotyczące dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, Gdyni oraz regionu Pomorza; 600 zł; 5 spotkań3000 zł
2Spotkania podróżnicze z autorami książek, podróżnikami, pasjonatami dotyczące atrakcyjnych zakątków świata; 1600 zł, 4 spotkania6400 zł
3Spacery z przewodnikami po dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana i Gdyni przybliżające jej historię, legendy; 4 spacery, 500 zł2000 zł
4Spotkania warsztatowe dla dzieci - ogólna tematyka edukacyjna; 2 spotkania, 1700 zł3400 zł
5Reklama200 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 15000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy