Likwidacja betonowych placów i nasadzenie w tych miejscach zieleni miejskiej - ulice: Chylońska, Morska, Orłowska, Wiczlińska (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
aktywny
projektodawca

Skrócony opis projektu

Likwidacja betonowych placów i nasadzenie w tych miejscach zieleni miejskiej - Cisowa, Dąbrowa, Grabówek, Orłowo. Stworzenie przyjaznych miejsc spotkań i odpoczynku.


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

Gdynia Orłowo - ul. Orłowska
Gdynia Cisowa - płyty betonowe przy Chylońskiej
Gdynia Dąbrowa - ul. Wiczlińska 33
Gdynia Grabówek - wyjście z kładki nad torami "Gdynia Stocznia SKM" ul. Morska

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Wybrane betonowe przestrzenie w różnych dzielnicach, w miejscach w których beton ten do niczego nie jest potrzebny, a jego usunięcie i nasadzenie w tych miejscach zieleni miejskiej znacznie poprawi jakość przestrzeni i ułatwi retencję.


Numery i obręby działek

Gdynia Cisowa
działka nr 1989 obręb CISOWA
260m2

Gdynia Dąbrowa - ul. Wiczlińska 33
działka nr 2768, 2769 obręb DĄBROWA
100m2

Gdynia Grabówek - wyjście z kładki nad torami "Gdynia Stocznia SKM"
ul. Morska
działka nr 229 obręb GRABÓWEK
30m2

Gdynia Orłowo - ul. Orłowska - ogólnodostępne tereny rekreacyjne SP.
działka nr 2431 obręb Orłowo
170m2

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

W ramach realizacji projektu ma zostać usunięta zbędna zabetonowana przestrzeń w wybranych dzielnicach. Wskazane przestrzenie nie są wykorzystywane, lub ich wykorzystanie może zapewniać przestrzeń sąsiednia. Są to miejsca wskazane przez lokalną społeczność jako te, w których woleliby zobaczyć zieleń, a nie beton.

Mieszkańcy wskazali:
- Dąbrowa: betonową przestrzeń przed Zespołem Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni, tuż przy zakręcie ulicy, za żółtymi barierkami. Przestrzeń ta z reguły stoi pusta, przez ostatnie dziesięciolecia była wykorzystywana może kilka razy (np. zbiórka krwi, albo dmuchaniec) - jednak wszystkie te działalności są wskazane, by zostały przeniesione w inne miejsca. W miejscu przed wejściem szkoły miałby powstać teren zielony z miejscem spotkań dzieci i młodzieży udającej się do szkoły, czy też rodziców oczekujących na swoje pociechy. Wśród zieleni (drzew, krzewów, kwiatów, trawników użytkowych) umieszczone zostaną siedziska młodzieżowe.

- Grabówek - przy wyjściu z kładki SKM Stocznia. Duży betonowy plac przy wejściach do tunelu miałby zostać przełamany zielenią miejską. Poprawi to retencję wody, zmniejszy hałas i umili przejście przez ten obecnie mało przyjemny fragment miasta. Przy zieleni ma powstać ławka/siedzisko do odpoczynku. Z uwagi na istniejące w rejonie liczne sieci nie planuje się w tej lokalizacji sadzenia drzew. Pojawić się mogą byliny oraz krzewy ozdobne. Lokalizacja na mapie jest orientacyjna, w czasie projektowania może ulec zmianą w granicach całego placu.

- Orłowo - ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Orłowska. Miejsce odpoczynku i zabawy dla dzieci w drodze nad orłowskie molo. To miejsce na niską zieleń - krzewy, kwiaty i pnącza, a w zieleni umieszczone siedziska na których można odpocząć.

- Cisowa - usunięcie betonowych przestrzeni przy ul. Chylońskiej. jest to obecnie nieatrakcyjna przestrzeń, rozjeżdżają je samochody, które mogą zaparkować na sąsiednim parkingu w okolicach sklepów, a dla osób przesiadających się na SKMkę jest przygotowywany nowoczesny parking typu Park&Rode w Chyloni. Wskazana przestrzeń jest w okolicach szkoły podstawowej i zasługuje na upiększenie. W projekcie przewiduje się w tym miejscu trawnik, kwietnik oraz ukwiecone rabaty lub łąkę kwietną.

Sposób nasadzeń będzie ustalony na etapie projektu i po uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika Miasta. Propozycje roślin w załączniku do złożonego projektu należy traktować jako poglądowe. Szczegółowy dobór zostanie opracowany na etapie projektu zgodnie z lokalizacjami, warunkami i możliwościami panującymi na danym terenie. Odmiany roślin do nasadzeń oraz ich założona ilość może ulec zmianie wg projektu nasadzeń i zaleceń Wydziału Ogrodnika.

Kwoty na byliny, krzewy, drzewa uwzględniają ściółkowanie i przygotowaniem terenu. (w przypadku drzew również palikowanie)

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Poprawa estetyki i jakości przestrzeni miejskiej, poprawa retencji wód opadowych i roztopowych, zmniejszenie hałasu, zwiększenie ilości zieleni w mieście.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Usunięcie i utylizacja gruzu (577m*200zł/m2)115400 zł
2Założenie trawnika z rolki (na płaskim terenie) + częściowa wymiana ziemi (głębokość ok. 5 cm)40000 zł
3Sadzenie cebul kwiatowych małych 10000 zł
4Sadzenie cebul kwiatowych dużych10000 zł
5Sadzenie krzewów + podłoże, nawóz80000 zł
6Sadzenie drzew + podłoże, nawóz 80000 zł
7siedziska130000 zł
8prace projektowe 25000 zł
9Utrzymanie przez 3 lata75000 zł
10Tablica informacyjna A4 - 4 szt5000 zł
11byliny30000 zł
12ewentualna konieczność uzupełniania nawierzchni utwardzonej po zakończeniu prac15000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 615400 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy