Nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji przy al. 17 Grudnia (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Dorota Oza Karecka (oza@zgdyni.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest dostosowanie dużego fragmentu alei 17 Grudnia do potrzeb wszystkich mieszkańców miasta poprzez nasadzenie odpowiednich gatunków drzew i krzewów, położenie nowej, ekologicznej nawierzchni oraz uzupełnienie alei o małą architekturę sprzyjającą wypoczynkowi. Aleja 17 Grudnia jest miejscem ważnym dla historii Gdyni oraz wyjątkową trasą spacerowo - rekreacyjną w sercu miasta.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Śródmieście

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

Aleja 17 Grudnia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Na odcinku pomiędzy ul. Batorego a punktowcem przy ul. 3 Maja 38.

Numery i obręby działek

1625/2, 1628, 1742, 1747, 1748, 1752/2.

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada gruntowny remont odcinka alei na odcinku od ulicy Batorego do punktowca przy ul. 3 Maja 38, co sprawi, że jej najbardziej reprezentacyjna część stanie się miejscem przyjaznym i w pełni dostosowanym do potrzeb mieszkańców i zmian klimatycznych. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zazieleniania śródmieścia i ogólnoświatowy trend życia bliżej natury, dlatego planujemy posadzić tu nowe, starannie dobrane drzewa i krzewy. Ponieważ trasa ta jest pokonywana codziennie przez setki pieszych i rowerzystów, zyska nową nawierzchnię mineralną ułatwiającą sprawne poruszanie się w każdych warunkach, a mała architektura w postaci ławek i śmietników zachęci do odpoczynku i dbania o środowisko. Aleja zyska także nowe oblicze poprzez wyrównanie terenu, usunięcie niebezpiecznych schodów i stworzenie nowej, zielonej strefy rekreacyjnej. Nie zabraknie także stosownej tablicy upamiętniającej wydarzenia, od których aleja wzięła swą nazwę.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Nowe, bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom oblicze ma zyskać część alei 17 Grudnia, a dokładnie odcinek między ulicami Batorego i Armii Krajowej - tereny pozbawione w ostatnim czasie wielu drzew. Projekt zakłada nowe nasadzenia drzew i krzewów, które będą mogły cieszyć także przyszłe pokolenia gdynian, jak również usprawnienia w postaci małej architektury i położenie nowej, ekologicznej nawierzchni. Dzięki tym działaniom aleja 17 grudnia może stać się bezpiecznym parkiem w sercu Gdyni.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Nawierzchnia Alei – 150 metrów długości x 4 szerokości x 324 zł/m2. Obrzeża betonowe przy ścieżkach – 150 x 2 x 54 zł/mb.210600 zł
2Oświetlenie - roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne – 150 metrów x 120 zł za mb. Przestawienie 3 latarń – 3 sztuki x 1000 zł.21000 zł
3Wywóz gruzu i kamieni (0,5 m3 - 1 tona) - 216 zł za t. 2x 200 zł.432 zł
4Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie 195 zł za m3. 4x 195 zł.780 zł
5Ławka stalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami (deski z drewna egzotycznego) – 5 sztuk x 3000 zł.15000 zł
6Kosz na śmieci metalowy z daszkiem – 3 sztuk x 2200 zł.6600 zł
7Tablica informacyjna dotycząca historii Alei 17 Grudnia – 1 sztuka x 5000 zł5000 zł
8Przygotowanie tekstów i zdjęć dotyczących historii Alei 17 Grudnia do tablicy – 1500 zł1500 zł
9Tablica informacyjna o realizacji z funduszy Budżetu Obywatelskiego – 1 sztuka x 1200 zł1200 zł
10Projekt dokumentacji projektowej w związku z przestawieniem latarni6000 zł
11Sadzenie drzew, dużych krzewów, krzewów średniej wielkości i bylin oraz założenie trawnika z siewu93662 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 361774 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy