Otwarty ogród społeczny przy SP 23 - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i doposażenie w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie edukacji ekologicznej (5)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Małgorzata Sokołowska
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest umożliwienie korzystania z powstającego otwartego ogrodu społecznego (OOS) na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni (SP23) osobom z niepełnosprawnością, gdzie można dotknąć i zobaczyć eko-rozwiązania takie jak uzyskiwanie energii ze słońca czy odzyskiwanie wody z deszczówki. Gdzie każdy może skorzystać z dobrodziejstw ogrodu: relaksując się, kosztując owoce, bądź wziąć udział w tworzeniu tego miejsca poprzez prace porządkowe, sadzenie swoich warzyw, ziół czy pomoc przy stawianiu płotu.
Dzięki finansowaniu z budżetu obywatelskiego ogród w centrum miasta stanie się miejscem przyjaznym do warsztatów, spotkań, nauki dla każdego bez względu na wiek czy sprawność.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Wzgórze Św. Maksymiliana

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna, edukacja


Lokalizacja projektu - Adres

Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Grottgera 19, 81-438 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 23 (SP23) jest zlokalizowana w centrum dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana w Gdyni. Na terenie szkoły znajduje się duża zielona przestrzeń łatwo dostępna dla wszystkich mieszkańców. Dzięki przychylności władz szkoły (zgoda dyrekcji na projekt) i zaangażowaniu wielu mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pomocy małych lokalnych przedsiębiorców powstał tam Otwarty Ogród Społeczny (https://www.facebook.com/OOSSP23Gdynia). To miejsce idealnie nadaje się do celów edukacji ekologicznej zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców Gdyni, niedużym podrównaniem terenu można dostosować ogród do użytkowania również przez osoby z niepełnosprawnością.


Numery i obręby działek

nr 1090, obręb Wzgórze św. Maksymiliana

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Celem projektu jest umożliwienie korzystania z powstającego otwartego ogrodu społecznego (OOS) na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni (SP23) osobom z niepełnosprawnością. Umożliwienie im oraz innym okolicznym mieszkańcom Wzgórza Świętego Maksymiliana zdobywania wiedzy ekologicznej w namacalny sposób.
Dzięki finansowaniu z budżetu obywatelskiego będzie to wielofunkcyjna przestrzeń przeznaczona na: edukację ekologiczną i rekreację.

Niezwykle istotnym elementem tego projektu jest wspieranie i wytwarzanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez integrację obywatelską, wspólne tworzenie przestrzeni, partycypację oraz szerzenie wiedzy ekologicznej. Do tej pory teren został uprzątnięty, wyczyszczony z niebezpiecznych elementów, przygotowany pod nasadzenia warzyw i owoców. Większość prac zostałą wykonana w ramach wolontariatu przez mieszkańców, harcerzy, Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) oraz społeczność szkolną. W ramach projektu planujemy wykorzystać nieużytki – stare fundamenty, pozostałości po domkach letniskowych znajdujących się niegdyś na zielonym ternie szkolnym. Teraz posłużą one do postawienia szklarni oraz wiat, w których będą możliwe spotkania. Jest to działanie w duchu ZERO WASTE czyli bez odpadów, dodatkowo znacznie obniża koszty projektu. Niepotrzebne są bowiem ani plany architektoniczne ani wykonanie podmurówek pod obiekty.
Z przestrzeni będą mogli korzystać wszyscy, którzy chcą spędzić czas na świeżym powietrzu, korzystając z dobrodziejstw ogrodu jak owoce, warzywa czy zioła. To miejsce, gdzie strach przed nieznanym, zastępuje ciekawość i możliwość osobistego doświadczenia rozwiązań ekologicznych dostępnych obecnie na rynku.
Dzięki takim rozwiązaniom umożliwiamy naszym dzieciom prawdziwą edukację poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów, włączając smak, zapach, dotyk. Co najważniejsze obecnie, edukacja na świeżym powietrzu w dużej przestrzeni, umożliwia spotkania nawet w czasach pandemii. Tak bardzo dziś potrzebne.

W ramach dofinansowania z budżetu obywatelskiego powstanie:
- 1 wiata do organizowania lekcji, warsztatów, małych eventów (np. urodzinki, spotkania młodych matek), spotkań organizacji pozarządowych, harcerzy, OSP, którą uczestnicy postawią sami (zakupione zostaną jedynie elementy)
- panele słoneczne zamontowane na dachu będą przykładem rozwiązań ekologicznych wykorzystywanych w życiu codziennym;
- trasa wolna od przeszkód czyli ścieżki z wodoprzepuszczalnej nawierzchni *mineralno-epoksydowej* wraz z obrzeżami umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami samodzielne poruszanie się po terenie ogrodu.
- wydrukowana tablica informacyjna na istniejącym płocie dotycząca dofinansowania oraz regulaminu korzystania z ogrodu;
- *4 ławkami z oparciami.
Cała idea powstania otwartego ogrodu społecznego polega na promowaniu ekologii oraz włączaniu różnych środowisk w tworzenie, własnoręczne budowanie wspólnej przestrzeni.
W późniejszym etapie planowane jest także wykorzystanie kodów QR w celu zachęcenia osób bardziej obeznanych internetowo. Daje to możliwość m.in. zapoznania się z właściwościach roślin znajdujących się w OOS.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest stworzenie łatwo dostępnego dla każdego bez względu na wiek czy sprawność, miejsca do nauki o ekologii oraz zdrowym stylu życia, gdzie można dotknąć i zobaczyć eko-rozwiązania takie jak uzyskiwanie energii ze słońca czy odzyskiwanie wody z deszczówki. Gdzie każdy może skorzystać z dobrodziejstw ogrodu: relaksując się, kosztując owoce, bądź wziąć udział w tworzeniu tego miejsca poprzez prace porządkowe, sadzenie swoich warzyw, ziół czy pomoc przy stawianiu płotu.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Ścieżki na terenie ogrodu *z nawierzchni wodoprzepuszczalnej terra way* (60 m2)28000 zł
2obrzeża metalowe (około 120mb)9360 zł
3wiata drewniana12000 zł
4Panele fotowoltaiczne wraz z akumulatorem i okablowaniem12000 zł
5wydruk tablicy informacyjnej na istniejący płot500 zł
6wyrównanie terenu 3000 zł
7Demontaż słupków ogrodzeniowych (4)+ wywóz odpadów 135 zł
8Panele fotowoltaiczne wraz z akumulatorem i okablowaniem12000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 76995 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy