Cykliczne wykłady i ćwiczenia dla seniorów z dzielnicy Chylonia, które rozwiną możliwości ich pamięci i koncentracji,odpowiadające na potrzebę radzenia sobie z kłopotami z pamięcią (1)

Projekt wybrany w głosowaniu
Natalia Czeszejko (nataliaczeszejko@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Zajęcia w formie warsztatów dla Seniorów, które rozwiną możliwości Ich pamięci i koncentracji, odpowiadające na potrzebę radzenia sobie z kłopotami z pamięcią. Rozwijają umiejętności zapamiętywania dowolnych informacji, np. nr PESEL, listy zakupów, działań matematycznych, zapamiętywanie osób i wiele innych. Na warsztatach występuje nie tylko duża dawka wiedzy, ale również pozytywnej energii i przekraczania swoich granic. Każde spotkanie pełne wyzwań, zakończone jest relaksem i oczyszczeniem umysłu. Mózg jest nam potrzebny do końca życia, dbajmy o niego każdego dnia. Projekt przewiduje w ciągu roku 2 cykle warsztatów (dla 15 Seniorów jeden cykl), każdy po 12 spotkań, trwających 1,5h.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Chylonia

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

edukacja


Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji


Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Warsztaty przeznaczone są dla Seniorów nieaktywnych zawodowo. Cykl warsztatów to 12 spotkań na, których 15 Seniorów będzie rozwijało swoje umiejętności pamięci i koncentracji. Planowane są 2 cykle w roku, aby z warsztatów mogła skorzystać większa liczba osób.

Miejsce warsztatów:
w zależności od dostępności: Przystań Sąsiedzka, szkoła na terenie dzielnicy, biblioteka, klub Seniora, klub Sąsiedzki, lub wynajęte inne pomieszczenie

Szczegółowy plan warsztatów:
1. Pamięć – podstawowe informacje. Rola koncentracji uwagi w
zapamiętywaniu. Zasada: „Obraz silniejszy niż słowo”.
2. Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania. Porcjowanie. Koncepcja poziomów
przetwarzania.
3. Rola wyobraźni i emocji w zapamiętywaniu. Technika Skojarzeń.
4. Zapamiętywanie „przestrzenne”. Pokój Rzymski (Pałac Pamięci) - zastosowanie praktyczne techniki w zapamiętywaniu różnego rodzaju informacji.
5. Kreatywność, myślenie wielokierunkowe. Mapy Myśli - różne zastosowania tej formy notatek.
6. Zapamiętywanie list zakupowych. Zakładki Osobiste.
7. Ćwiczenia w zakresie techniki Zakładek Osobistych.
8. Zapamiętywanie trudnych słów w języku polskim i słów obcego
pochodzenia. Technika Słów Zastępczych.
9. Zastosowanie Techniki Słów Zastępczych w nauce języków.
10. Zapamiętywanie informacji w określonej kolejności. Zakładki Obrazkowe.
11. Postawy wobec pamięci. Neuroplastyczność
12. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk.

Rezultaty warsztatów:
1. Opanowanie podstaw teoretycznych technik pamięciowych wymienionych w zakresie warsztatów
2. Opanowanie praktycznego zastosowanie technik pamięciowych wymienionych w zakresie warsztatów
3. Zmiana nastawienia w stosunku do możliwości własnej pamięci (pozytywne myślenie)
4. Zwiększenie zdolności koncentracji oraz kreatywnego myślenia

Zakres warsztatów:
1. Technika skojarzeń
2. Piktogramy
3. Łańcuchowa metoda zapamiętywania
4. Pokój rzymski (Pałac pamięci)
5. Mapy myśli
6. Zakładki osobiste
7. Technika słów zastępczych
8. Zakładki obrazkowe
9. Główny System Pamięciowy

Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne zawierające:
- skrypt dla seniora
- ekologiczną torbę
- długopis
- imienny dyplom ukończenia warsztatu

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

W dzisiejszych czasach coraz bardziej zaniedbujemy swoją pamięć, wyręczając ją. Ten problem dotyczy człowieka w każdym wieku, ale przede wszystkim osób starszych- nieaktywnych zawodowo. Jest to spowodowane jeszcze bardziej zmniejszającą się listą wyzwań, czekającą na nasz umysł każdego dnia. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na pogorszenie się stanu naszej pamięci, są przedłużające się okresy zamknięcia, spowodowane pandemią koronawirusa, oraz bardzo poważne powikłania po przejściu samej choroby

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Materiały dydaktyczne - skrypty dla uczestników, dyplomy, torby (2 cykle x 90 zł x 15 uczestników)2700 zł
2Wynagrodzenie trenera Pamięciowego (2 cykle x 12 spotkań x 1,5h x 200 zl/h)7200 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 9900 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy