Sąsiedzki zieleniec przy ul. Warszawskiej na Działkach Leśnych (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Agnieszka Jurecka-Fryzowska (ag.jurecka@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest uporządkowanie oraz nowe zagospodarowanie zaniedbanego zieleńca przy ul. Warszawskiej, aby służył okolicznym mieszkankom i mieszkańcom w każdym wieku, a również osobom czekającym na przystanku i przechodniom. Projekt zakłada m.in. prace pielęgnacyjne dotyczące istniejącej zieleni, uzupełnienie jej nowymi nasadzeniami, wykonanie nowego układu funkcjonalnego (strefa odpoczynku, strefa zabawy), nowego układu ścieżek (po istniejących przedeptach), a także wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak ławki, śmietniki, niewielkie urządzenia zabawowe.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Działki Leśne

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

ul. Warszawska

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Teren zielony znajdujący się za przystankiem autobusowym Warszawska 02, między ulicami Warszawską i Pomorską, między blokami przy ul. Warszawska 24 i Warszawska 28/30, w pobliżu przychodni.


Numery i obręby działek

dz. nr 688, 689, 690, 692, 707, 708, 709, 710, obręb Działki Leśne

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada uporządkowanie istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania umożliwiających wypoczynkowe i rekreacyjne korzystanie z zieleńca przez różne grupy użytkowników.
Zakłada się:
- uporządkowanie istniejącej zieleni - cięcia pielęgnacyjne, usunięcie posuszu, samosiejek, połamanych drzew i krzaków, dopasowanie zieleni do nowego układu funkcjonalnego, rekultywacja trawników;
- wykonanie nowego trawnika na ok. 50% powierzchni zieleńca (przede wszystkim na wypłaszczonych częściach terenu);
- nasadzenie roślin cieniolubnych, zadarniających na skarpach, pod drzewami, w miejscach gdzie trudny byłby do wykonania i utrzymania trawnik
- likwidacja starych ścieżek (nawierzchni, obrzeży) i wykonanie nowych ścieżek żwirowych z obrzeżami, wraz z wykonaniem niezbędnych niwelacji;
- rozebranie pozostałości po piaskownicy i zrobienie w jej miejscu placyku z wyniesioną rabatą;
- wykonanie nowego wejścia na teren od ul. Warszawskiej;
- wykonanie niewielkiego naturalnego placu zabaw zawierającego, np. zjeżdżalnię wykorzystującą różnice terenu, tor przeszkód, głazy po których można się wspinać;
- wyposażenie w elementy małej architektury - renowacja istniejącego trzepaka, nowe ławki, śmietniki.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Projekt dotyczy zaniedbanego zieleńca przy ul. Warszawskiej i zakłada jego uporządkowanie oraz nowe zagospodarowanie, które będzie służyć okolicznym mieszkankom i mieszkańcom w każdym wieku, a również osobom czekającym na przystanku i przechodniom. Zieleniec znajduje się na przecięciu szlaków pieszych (ul. Warszawska i przejście w stronę ul. Pomorskiej) i ma szansę stać się jedną z niewielu zadbanych zielonych przestrzeni dla odpoczynku i integracji sąsiedzkiej w okolicy.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Wykonanie projektu25000 zł
2Rozbiórka istniejących betonowych ścieżek, obrzeży, dawnej piaskownicy, wywóz gruzu i kamieni ok 10 t (216 zł/t)2160 zł
3Ścieżki żwirowe (nowy układ), ok. 300 m2 (216 zł/m2)64800 zł
4Obrzeża betonowe przy ścieżkach, ok. 300 mb (54 zł/mb)16200 zł
5Wykonanie nowego wejścia na teren od ul. Warszawskiej 15000 zł
6Stworzenie placyku w miejscu dawnej piaskownicy w nawierzchni żwirowej pow. ok. 60 m2 wraz z obrzeżem ok 40 m (216 zł/m2 i 54zł/mb)15120 zł
7Cięcia pielęgnacyjne (przycięcie krzewów, usuwanie samosiewów, usuwanie dzikich pędów na drzewach, usunięcie powalonych drzew)6000 zł
8Wykonanie rabaty w miejscu dawnej piaskownicy, obsadzonej bylinami, krzewami wraz z przygotowaniem terenu, pow. ok 20 m2 (200 zł/m2)4000 zł
9Założenie trawników z siewu na terenach płaskich wraz z zerwaniem istniejącej darni/chwastowiska, pow. ok. 700 m2 (33 zł/m2 + 16 zł/m2 = 49 zł/m2)34300 zł
10Ławki betonowo-drewniane z oparciem i podłokietnikami (deska z drewna sosnowego lub liściastego), 6 szt12000 zł
11Kosze na śmieci (4 szt)8000 zł
12Niewielki naturalny plac zabaw: tor przeszkód, zjeżdżalnia na istniejącej skarpie, głazy do wspinania, pow. ok 100 m250000 zł
13Tablica informacyjna o realizacji inwestycji z BO1200 zł
14Pielęgnacja przez okres 3 lat (trawniki, rośliny + ściółkowanie) 87080 złx0,326124 zł
15Wywóz gruzu i odpadów zielonych1500 zł
16Rośliny okrywowe, zadarniające na skarpach i pod drzewami wraz z przygotowaniem terenu ok. 230 m2 (170 zł byliny + 16 zł zerwanie darni =186 zł/m2)42780 zł
17Niezbędne niwelacje terenu pod ścieżki piesze ok. 285 m2 (33 zł/10m2)941 zł
18Ściółkowanie dla rabaty o pow. 20 m2 (24 zł/m2)480 zł
19Ściółkowanie dla roślin okrywowych 230m2 (24 zł/m2)5520 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 331125 zł



Komentarze


januszmaj

2022-09-01 09:47:44

Okej, widac napracowanie. Ale czy przypadkiem obecny stan nie reprezentuje tego, jak o to dbano i używano w przeszłości? To odświeżenie na jakiś czas, a później powrót do zdjęć - nikt tego nie używał.

Agnieszka Jurecka-Fryzowska

- Autor projektu

2022-09-07 23:27:27

Myślę, że nie jest to kwestią używania, lecz w dużym stopniu braku utrzymywania i dopuszczenia do degradacji. Obecnie wygląda na to, że nikt Zieleńca systemowo nie utrzymuje, nie kosi, nie sprząta. W przeszłości nie był on też nigdy jakoś wyjątkowo zagospodarowany. To jak zostanie zaprojektowany, urządzony i utrzymywany przesądzi o tym, czy będzie to żyjąca, sąsiedzka przestrzeń, czy też nikt nie będzie Zieleńca używał. Pozdrawiam!

Krzysztof1

2022-09-10 19:06:17

Teren między wieżowcami przy Warszawskiej 24 i Warszawskiej 28/30 jest porośnięty wysokim drzewostanem topolowo - lipowym,
a w części przyległej do garaży drzewami owocowymi. Lipy i topole posadzono pod koniec lat 70 ubiegłego wieku.
Gęsty drzwostan zupełnie zacienia teren, więc o trawnikach nie może być mowy dopóki drzewa dalej będę się rozrastać.
Drzew jest po prosu za dużo. Zacieniają okna mieszkań do wysokości piątego piętra i cienia przybywa z roku na rok.
Większość topoli, moim zdaniem, nadaje się do wycinki.

Teren zieleńca dzieli się na trzy części - tarasy.
Najniższy taras położony za przystankiem, po obniżeniu ok. 1 m , nadaje się
na miejsca postojowe dla mieszkańców bloku przy Warszawskiej 24 na ok. 10 samochodów,
Istnieje możliwość występienia o dzierżawę tego terenu na poprawę warunków dojazdu do budynku.
Zjazd na drogę publiczną - ulicą Warszawską mógłby znaleźć się w miejscu wskazanym w projekcie
jako "nowe dojście od ulicy Warszawskiej",
Taras położony wyżej, zajęty dawniej na piaskownicę faktycznie nadaje się na miejsce integracji mieszkańców -
placyk z ławkami, pod warunkiem, że dojdzie tu słońce - wyciętych zostanie i wykarczownaych kilka topoli.
Taras położony najwyżej, przy garażach, po wycięciu i wykarczowaniu drzew owocowych może być z powodzeniem zajęty
na opisany w projekcie plac zabaw ze zjeżdżalnią, miejscami do wspiniania etc.
Trzepak można przenieść w okolice wiat na odpady.