Stworzenie osiedli i łąk kwietnych dla pożytecznych owadów w Śródmieściu, Karwinach, Obłużu, Cisowej, Chyloni i Pogórzu

Zweryfikowany negatywnie (niemożliwy do realizacji)
MonikaWojcik (moniabo2022@wp.pl)
projektodawca

Skrócony opis projektu

W ramach przedmiotowego projektu mają powstać atrakcyjne wizualnie osiedla dla owadów, które zostaną otoczone łąkami kwietnymi poprzez obsadzenie terenu cebulkami kwiatów wiosennych i roślin wieloletnich. Kwiaty wiosenne i rośliny zapewnią nie tylko walor dekoracyjny, lecz także wyżywienie jak i potencjalne siedliska dla owadów, wpływając pozytywnie na środowisko i  lokalny ekosystem.


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska, edukacja


Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

1. Tereny zieleni umiejscowione przy ulicy (Platynowa, Kwiatkowskiego, Korzenna)
2. Tereny zieleni ogólnodostępne, niezagospodarowane (Janowska, Cechowa, Piekarska, Swarzewska)

Numery i obręby działek

Kwiatkowskiego (dz. 306, 301, 304/2, 302, 293, 294, obręb Śródmieście), Korzenna (dz. 753 obręb Karwiny), Cechowa, Piekarska (dz. 1614, obręb Obłuże), Janowska (dz. 977,979, 980, 981, 988, 989, obręb Cisowa), SWARZEWSKA??? (dz. 3482, obręb Chylonia), Platynowa (dz. 502 obręb Pogórze), Swarzewska (dz.3482, obręb Chylonia),

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
a) wybór najlepszych lokalizacji do zamieszkania przez owady;
b) opracowanie projektów pod inwestycję tj. pod wybrane tereny;
c) uprzątnięcie i przygotowanie terenu;
d) zakup cebulek roślin;
e) wyznaczenie ekostref i obsadzenie ich miododajnymi roślinami;
f) zakup materiałów i montaż osiedli dla owadów;
g) ustawienie tablic informacyjnych;

Realizacja przedmiotowego projektu byłaby odpowiedzią nie tylko na potrzeby mieszkańców, ale również na potrzeby otaczającej nas przyrody. Owady jako grupa zwierząt, szczególnie narażona na wyginięcie, potrzebują wsparcia człowieka, dzięki któremu stworzone zostanie specjalne miejsce poświęcone ochronie owadów i edukacji na ich temat.

Pamiętając o tym, że jesteśmy uzależnieni od ciężkiej pracy owadów zapylających, zbudowanie dla nich osiedla to doskonały sposób na odwdzięczenie im się za ich trud oraz szkodliwą dla nich działalność człowieka.
Przedmiotowe osiedla nie tylko wpłyną na zwiększenie populacji owadów, ale i przyczynią się do rozwoju środowiska.
Co więcej, fakt odpowiedniej lokalizacji owych osiedli zapewni bezpieczeństwo zarówno owadom jak i osobom spacerującym.

Efekty realizacji projektu będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Dodatkowo samo pojawienie się osiedli dla owadów zwiększy świadomość społeczeństwa i wpłynie na edukację przyrodniczą także wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Gwałtowna urbanizacja, powszechnie stosowane środki ochrony roślin czy niszczenie naturalnych ostoi i siedlisk – w sposób dramatyczny wpłynęły na spadek populacji owadów. Wiele potrzebnych nam gatunków masowo wymiera.

Jak podkreślają naukowcy jest to ogromna strata dla Ziemi, a w konsekwencji - dla naszej cywilizacji. Od zapylania kwiatów uzależnione jest przetrwanie roślin, większości upraw i nasz dostęp do żywności.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Projekt kompozycji roślinnej30000 zł
2Zakup i montaż osiedli 25000 zł
3Zakup nasion, wysiew i pielęgnacja70000 zł
4Ustawienie tablic informacyjnych15000 zł
5Przygotowanie podłoża w tym zrywanie darni, usunięcia gruzu i korzeni, usunięcie samosiejek, nawiezienia gruntu50000 zł
6Ogrodzenia20000 zł
7Tablice informacyjna o realizacji w ramach BO6000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 216000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy