Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego (1)

Projekt wybrany w głosowaniu
Elżbieta Biernacka (stowarzyszeniedlaczegonie@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zajęcia sportowe w oparciu o dyscyplinę boccia. Sport dla wszystkich-dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów Integracja poprzez sport i zabawę środowisk osób z niepełnosprawnością i sprawnych. Planujemy 40 treningów przez 12 miesięcy. Zapisy będą prowadzone z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeden trening będzie trwał co najmniej 60 minut. Kierujemy projekt do osób z niepełnosprawnością ich rodzin oraz środowisk osób sprawnych dzielnic północnych. Spotkania przyczynią się do nawiązania relacji obu środowisk tak bardzo dotkniętych wykluczeniem szczególnie w okresie pandemii.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Oksywie

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

sport i rekreacja, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Adres

Przystań Śmidowicza 49, ul. Śmidowicza 49; 81-127 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Sala do treningów boccia udostępniona przez Przystań Śmidowicza


Numery i obręby działek

nie dotyczy

Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego- projekt zakłada zajęcia sportowe w oparciu o dyscyplinę boccia. Sport dla wszystkich -dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Spotkania dla wszystkich odbywać się będą w formie treningów cyklicznie przynajmniej dwa razy w miesiącu. Przewidywany czas trwania jednego treningu to minimum 1 godzina. Zajęcia te będą obejmowały rozwijanie zdolności motorycznych między innymi takich jak praksji (planowania motorycznego), koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzji ruchu oraz sam trening gry. Pierwsze spotkania poświęcone będą zapoznaniu uczestników z zasadami i techniką gry. treningi prowadzić będzie dwóch trenerów posiadających kwalifikacje trenerskie gry w boccia. Miejscem realizacji projektu będzie Przystań Śmidowicza. Profesjonalny sprzęt do gry w boccia zapewniają trenerzy.
Projekt przyczyni się do
- zwiększenie aktywności społecznej i ruchowej , prowadzącej do poprawy nastroju, sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia tak cennej w obecnej sytuacji braku kontaktów społecznych
- wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
- kształtowanie zdrowego stylu życia;
- rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji;
- tworzenie alternatywnej formy spędzania wspólnego wolnego czasu dla osób z niepełnosprawnościami i osób sprawnych,
- kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
- podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
- rozwój społeczny i emocjonalny- nabycie umiejętności interpersonalnych, wzrost aktywności w podejmowaniu inicjatyw udziału i zaangażowanie w proponowanej formie aktywności poza miejscem terapii a dzięki temu możliwość nawiązywania nowych znajomości nie tylko w środowisku osób niepełnosprawnych;
- zacieśnienie więzi między uczestnikami

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Integracja środowisk osób z niepełnosprawnością ich rodzin oraz środowiska lokalnego poprzez sport. Boccia jest dyscypliną sportową dla każdego. Angażuje zarówno ciało jak i umysł działając terapeutycznie. Zapewnia poczucie sukcesu i sprawczości w połączeniu z elementami rywalizacji. Proste zasady gry, brak ograniczeń odnośnie wieku, płci oraz umiejętności sprawia, że boccia jest jak najbardziej dostępną dla wszystkich formą sportu, rehabilitacji, rekreacji i rozrywki. To świetna wspólna zabawa.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1prowadzenie treningów 60 minut, dwóch trenerów (300zł x 40 godzin)12000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 12000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy