Szkolenia z prowadzenia zajęć oraz wychowania dzieci w dwujęzyczności w dzielnicy Wielki Kack (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Monika Sawerska (monika.sawerska1987@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Inicjatywa zakłada wychowanie w dwujęzyczności, dzieci w wieku od 0 do 6 lat w dwóch językach równolegle- ojczystym polskim oraz globalnym angielskim, dzięki czemu zapewniamy naszym małym pociechom w przyszłości lepszy start w życiu. Sam proces jest również skuteczną metodą do nabycia kompetencji językowych dla animatora który na co dzień zajmują się maluchami oraz wszystkich dorosłych ( rodziców, dziadków) którzy uczą się razem z dziećmi w domach.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Wielki Kack

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

edukacja


Lokalizacja projektu - Adres

Dom Sąsiedzki
ul. Lipowa 15
81-572 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Sieć centrów sąsiedzkich w Gdyni

Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

W ramach projektu, animator, oraz rodzice zostaną wyposażeni we wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne (karty pracy dla dzieci, dostęp do platformy dla animatora, dostępy domowe dla dzieci, scenariusze zajęć, materiały audio-wideo, plakaty, karty obrazkowe, naklejki motywacyjne). Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych przełoży się na efektywne kształtowanie i rozwijanie kompetencji lingwistycznych.
W proces wychowania w dwujęzyczności oprócz animatora oraz dzieci, będą włączeni rodzice dziadkowie,krewni, którzy w sposób bierny podczas codziennych zajęć będą kodować z dziećmi poznawane treści. Takie rozwiązanie przyczyni się do skuteczniejszego utrwalenia przez dzieci języka.
Na końcu warto wspomnieć , że projekt spełnia wymogi ogólnodostępności i jest skierowany do wszystkich, nie defaworyzując żadnych grup społecznych i jest dla każdego w tym niepełnosprawnych ( dostępne programy przewidują pomoce dydaktyczne również dla tej grupy).

Powszechna Dwujęzyczność wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Specjalnie programy edukacyjne wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Misją projektu skierowanego do mieszkańców dzielnicy Kack Wielki jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego dzięki wykorzystaniu systemu programu wychowania w dwujęzyczności. Warto też podkreślić że dzięki tej inicjatywie nauczanie obejmuje zarówno dzieci jaki i rodziców czy dziadków (dorosłych). Dwujęzyczność to cel, który jest rozumiany zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie- fundament gospodarki.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Wynagrodzenie animatora ( 100 zł za godzinę zajęć) 100 zł x 72 godzin zegarowych w roku7200 zł
2Pomoce dydaktyczne do wychowania w dwujęzyczności ( dla animatora oraz rodziców, dziadków, krewnych) 8000 zł
3Szkolenie wdrożeniowe dla animatora z zakresu prowadzenia zabaw z dwujęzyczności ( 8 godzin lekcyjnych)4000 zł
4Szkolenie dla rodziców z zakresu wychowania w dwujęzyczności ( 3 godzinne szkolenie)5000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 24200 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy