Warsztaty dla Osób z Niepełnosprawnością Kultura bez Barier w Przystani Śmidowicza

Zweryfikowany pozytywnie
Elżbieta Biernacka (stowarzyszeniedlaczegonie@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Kultura bez barier- cykl spotkań, warsztatów teatralnych i fotograficznych prowadzonych przez artystów gdyńskich. Warsztaty dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom sprawnym z dzielnic północnych. Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, na tego typu formę spędzania wolnego czasu. Pełni rolę terapii, aktywizuje ruchowo, kształci nowe umiejętności oraz spełnia rolę społeczną poprzez integrację. Zakłada się przeprowadzenie 12 warsztatów teatralnych zakończonych wspólnych występem i 12 warsztatów fotograficznych zakończonych wernisażem. Realizowany będzie w Przystani Śmidowicza. Nabór uczestników sporządzony będzie miesiąc przed rozpoczęciem cykli spotkań


Charakter projektu

Dzielnicowy, Oksywie

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

kultura, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Adres

Przystań Śmidowicza 49; 81-127 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

sale do zajęć teatralnych i warsztatów fotograficznych


Numery i obręby działek

nie dotyczy

Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Kultura bez barier- cykl spotkań, warsztatów teatralnych i fotograficznych prowadzonych przez artystów gdyńskich. Fotografka i Aktorka z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Warsztaty dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom sprawnym z dzielnic północnych. Projekt zakłada przeprowadzenie 12 warsztatów teatralnych zakończonych wspólnych występem i 12 warsztatów fotograficznych zakończonych wernisażem. Projekt realizowany będzie na terenie Przystań Śmidowicza Gdynia Oksywie. Nabór i lista uczestników sporządzona będzie miesiąc przed rozpoczęciem cykli zajęć. Komunikaty o terminach podane będą za pośrednictwem Facebooka oraz strony www Przystani. W razie wprowadzania obostrzeń związanych z pandemią projekt może być realizowany w plenerze.
Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, na tego typu formę spędzania wolnego czasu. Pełni rolę terapii, aktywizuje ruchowo oraz spełnia rolę społeczną poprzez integrację.
Zakładamy osiągnięcie następujących celów:
komunikacji interpersonalnej- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome komunikowanie się z uczestnikami projektu, doskonalenie mimiki, ekspresji, operowanie ciałem;
- kształcenie określonych zachowań społecznych poprzez wcielanie się w różne role, odgrywanie nieznanych sytuacji życiowych,
- odkrywanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami- panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie;
- rozwój nowych umiejętności- doskonalenie umiejętności rozmowy o uczuciach; rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywanie rzeczy nowych;
- transformacja złych doświadczeń- wyrażanie stanów psychicznych, uzewnętrznianie uczuć, uświadomienie sobie możliwości wyboru,
- kształcenie wrażliwości uczestników- poprzez uświadomienie o własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych;
- doskonalenie sprawności ruchowej- poprzez aktywny udział w zajęciach.
-integracja środowisk-poprzez wspólne przebywanie i współdziałanie przenikanie wzajemne środowisk niepełnosprawnych i zdrowych zapobieganie wykluczeniu społecznemu i kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
- nabycie nowych umiejętności z dziedziny fotografii
- odkrywanie swoich umiejętności i możliwości

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Kultura bez barier projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnościami oraz społeczności osób sprawnych z dzielnic północnych. Założeniem projektu jest wzajemne poznanie osób z niepełnosprawnością i sprawnych, swoich możliwości potrzeb i zainteresowań. Poprzez zajęcia teatralne i fotograficzne chcemy dać możliwość szczególnie osobom z niepełnosprawnością zrealizowania swoich marzeń, oderwania od codziennej trudnej sytuacji, zapomnienia o swoich ograniczeniach, nawiązanie nowych relacji

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1warsztaty teatralne (500zł x12)6000 zł
2warsztaty fotograficzne (500zł x 12)6000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 12000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy