Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni w Chwarznie, Dz.. Leśnych, Małym Kacku, Orłowie, Cisowej, Redłowie i Wielkim Kacku (5)

Projekt niewybrany w głosowaniu
bogdynia2022
projektodawca

Skrócony opis projektu

Razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Proponujemy, by w 7 dzielnicach: Chwarznie, Działkach Leśnych, Małym Kacku, Orłowie, Cisowej, Wzgórzu św. Maksymiliana (na granicy z Redłowem) i w Wielkim Kacku zrealizować szereg proklimatycznych, zielonych zmian m.in.

- odtworzyć szpalery drzew alejowych oraz nasadzić nowe
- rozszczelnić zabetonowane powierzchnie
- wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników.

Zieleń jest ważna - chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice - brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania.


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska


Lokalizacja projektu - Adres

Chwarzno - Chwarznieńska (odc. Obwodnica - Okrężna), Wielki Kack - Starodworcowa (odc. Wielkopolska - Wesoła), Działki Leśne - Nowogrodzka (odc. Śląska - Warszawska), Wzgórze św. Maksymiliana/Redłowo - Redłowska (odc. Legionów-Korczaka), Mały Kack - Spokojna (odcinek wzdłuż parkingu cmentarza)

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Wszystkie powyższe lokalizacje to główne ulice miasta lub ważne w skali dzielnicy drogi zbiorcze. Drogi te agregują duży ruch pieszy i samochodowy, stąd bardzo ważne jest, by miejsce te były przyjazne, estetyczne i odpowiednio zacienione.


Numery i obręby działek

2897, 2896, 2895, 2894, 2893 - obr. Chwarzno (własność m. Gdynia)
752, 967, 1087, obr. Działki Leśne (własność m. Gdynia)
3799, 3797, 3796 (własność m. Gdynia), 3566 (wł. Skarb Państwa), obr. Mały Kack
1987, obr. Orłowo (własność m. Gdynia)
2146, 2149, 2150, 2116, 2118, 2120,2125, 2134, 2142 obr. Cisowa (własność Skarbu Państwa, pas drogowy)
288, 182, obr. Redłowo - (własność m. Gdynia)
2406, obr. Wielki Kack (własność m. Gdynia)

Własność działek

M. Gdynia, Skarb Państwa

Szczegółowy opis projektu

Czas na dalsze zazielenianie przestrzeni naszych dzielnic. Zatem razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Proponujemy, by w 7 dzielnicach: Chwarznie, Działkach Leśnych, Małym Kacku, Orłowie, Cisowej, Wzgórzu św. Maksymiliana (na granicy z Redłowem) i w Wielkim Kacku zrealizować szereg proklimatycznych, zielonych zmian m.in.
- odtworzyć szpalery drzew alejowych oraz nasadzić nowe
- rozszczelnić zabetonowane powierzchnie
- wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników.
Chcemy również obetonować część powierzchni, by poprawić małą retencję i warunki dla starszych drzew.

Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

Proponujemy, by odtworzyć szpalery zieleni oraz wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników lub betonowych przestrzeni, jak również rozszczelnić zabetonowane powierzchnie wokół drzew. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody, podobnie jak odbetonowane powierzchnie w miastach. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

W ramach projektu zakładamy, że w 6 punktach miasta w dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, tworząc nowe szpalery (Cisowa, Działki Leśne, Mały Kack, Wzg. św. Maksymiliana) oraz nasadzenia niskie (Chwarzno, Wielki Kack). Dzięki realizacji projektu powstaną nowe zielone przestrzenie, które będą w naturalny sposób dawać cień, pochłaniać zanieczyszczenia, obniżać temperaturę i estetyzować otoczenie. Lokalizacje dla projektu zostały dobrane w taki sposób, aby efekty klimatycznych zmian zostały możliwie równomiernie rozłożone po całym mieście, dzięki czemu jak największa liczba mieszkańców skorzysta z sąsiedztwa estetycznej zieleni miejskiej. Zależy nam także na tym, by powstała zieleń była ogólnodostępna. Chcemy również na zagospodarować obecne nieużytki lub obszary, gdzie obecnie istnieje betonowa nawierzchnia.

Zieleń miejska oddziałuje również na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą.

Szczegółowe funkcje zieleni w mieście:

Zdrowotne i biologiczne – zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców miasta, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych, polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza, co wpływa na mikroklimat miasta.

Społeczne, psychiczne i wychowawcze – tereny zieleni miejskiej są miejscem wypoczynku czynnego i biernego. Umożliwiają uprawianie sportów, spacerowanie oraz zabawy dziecięce, co ułatwia odpoczynek i poprawia samopoczucie. Kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka, uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt, żyjących w parkach, zieleńcach czy bulwarach. Funkcję dydaktyczną pełnią ogrody botaniczne i zoologiczne.

Estetyczne, artystyczne i plastyczne – zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie.

Ochronne – stwarzanie różnego rodzaju osłon wzdłuż szlaków komunikacyjnych, które mają za zadanie ochronę jezdni przed nawiewaniem śniegu i przed silnymi wiatrami. Stosuje się również pasy zieleni izolacyjnej chroniące przed nawiewaniem pyłów od ulic czy fabryk na osiedla mieszkaniowe.

Dlatego właśnie zieleń jest ważna - chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice - brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, poprawa jakości powietrza, poprawa małej retencji w mieście i estetyzacja kluczowych punktów komunikacyjnych dzielnic Gdyni: Chwarzna-Wiczlina, Działek Leśnych, Małego Kacka, Orłowa, Cisowej, Wzgórza św. Maksymiliana/Redłowa i Wielkiego Kacka.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Nasadzenia zieleni niskiej w pasie rozdziału ulicy Chwarzenieńskiej (400 m2)120000 zł
2Rozbiórka betonowych nawierzchni w pasie rozdziału ulicy Chwarznieńskiej (400 m2*84 zł)33600 zł
3Nasadzenia 3 drzew alejowych na wysokości przejścia dla pieszych w pasie rozdziału na wysokości ulicy Okrężnej (3 szt. x 3116 zł)9348 zł
4Rozbetonowanie powierzchni po obu stronach ulicy Nowogrodzkiej (odc. Śląska-Warszawska) (129 m2 x 84 zł)10836 zł
5Nasadzenia krzewów i bylin na rozbetonowanej powierzchni wzdłuż ulicy Nowogrodzkiej (odc. Śląska-Warszawska)40000 zł
6Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Nowogrodzkiej (odc. Śląska-Warszawska) 5 szt. x 3116 zł15580 zł
7Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej w dzielnicy Cisowa (odc. Owsiana-Kcyńska) (45 szt. * 3116 zł)124640 zł
8Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Spokojnej (15 szt.)46740 zł
9Nasadzenia zieleni niskiej (krzewów i bylin) w obrębie pętli autobusowej przy ul. Spokojnej30000 zł
10Rozbetonowanie powierzchni przy ulicy Redłowskiej (skrzyżowanie z Nocznickiego oraz Korczaka) (111 m2)9324 zł
11Nasadzenia zieleni niskiej w obrębie rozbetonowanych powierzchni przy ulicy Redłowskiej (3 rabaty)45000 zł
12Nasadzenia drzew w obrębie rozbetonowanych powierzchni przy ulicy Redłowskiej (2 szt.)6232 zł
13Nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej wzdłuż ulicy Starodworcowej (odcinek od Wielkopolskiej do Wesołej) zgodnie z przyjętą koncepcją110000 zł
14Wykonanie ścieżki żwirowej z nawierzchni Hanse Grand wzdłuż ulicy Starodworowej (odcinek od Wielkopolskiej do Wesołej) zgodnie z przyjętą koncepcją140000 zł
15Koszty wycinek samosiewów w związku z realizacją koncepcji zieleni wzdłuż ulicy Starodworcowej12000 zł
16Nasadzenia krzewów i bylin przy skrzyżowaniu al. Zwycięstwa/Powstania Styczniowego50000 zł
17Tabliczki informacyjne w lokalizacji projektu (7 x 1700 zł)11900 zł
183-letnie koszty utrzymania (30% ceny materiału zielonego)179262 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 994462 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy