Zazielenienie 13 popularnych gdyńskich przystanków w Chyloni, Pogórzu, Leszczynkach, Działkach Leśnych, Wielkim Kacku, Redłowie, Wzgórzu, Dąbrowie, Grabówku, Śródmieściu i Orłowie (3)

Projekt wybrany w głosowaniu
Kamil Sarapuk (womgdynia@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Metamorfoza 13 przystanków autobusowych. Zielony przystanek z elementami parku kieszonkowego - wprowadzi zieleń tam, gdzie jej najbardziej brakuje – w pasach drogowych i w miejscach oczekiwania na środek transportu. Projekt zakłada nasadzenie pnączy dookoła wiat oraz utworzenie miniaturowych parków kieszonkowych o powierzchni około 50m2, używając do tego rabatów bylin, krzewów oraz pojedynczych drzew. Odpowiednio zaprojektowana retencja wody zapewni też dodatkowe nawodnienie, ograniczając zużycie wody potrzebne na pielęgnacje roślin.


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, komunikacja i organizacja ruchu, zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Przystanki: Chylonia Centrum 01, Sikorskiego 01, Morska - Estakada 02, Węzeł Franciszki Cegielskiej 02, Źródło Marii 01, Centrum Nauki Experyment 02, Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01, Armii Krajowej 02, Uniwersytet Morski 01, Karwiny PKM 01, Orłowo SKM Orłowska 01, Paprykowa 01, Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02


Numery i obręby działek

Chylonia Centrum 01 – 3075, obręb Chylonia; Sikorskiego 01 - 1383 i 1382, obręb Pogórze ; Morska - Estakada 02 - 593 i 594, obręb Leszczynki; Węzeł Franciszki Cegielskiej 02 – 1369 i 1248, obręb Działki Leśne; Źródło Marii 01 - 1515 i 1514, obręb Wielki Kack; Centrum Nauki Experyment 02 - 178 i 176, obręb Redłowo; Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 – 248/2, 247/2 i 285/2, 245, obręb Wzgórze św. Maksymiliana; Paprykowa 01 - 2326, obręb Dąbrowa; Uniwersytet Morski 01 - 881, obręb Grabówek; Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02 - 279 i 281, obręb Działki Leśne; Armii Krajowej 02 - 1845, 1849 i 1856, obręb Śródmieście; Orłowo SKM Orłowska 01 - 2120/12, obręb Orłowo; Karwiny PKM 01 - 2572 i 2574/1, obręb Wielki Kack

Własność działek

M. Gdynia, Skarb Państwa, Samorząd Województwa Pomorskiego

Szczegółowy opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie trzynastu unikatowych przystanków na terenie całego miasta. Nowe nasadzenia i mała architektura, o powierzchni około 13x50m2, będą nadawały tym miejscom charakter parku kieszonkowego.

Powierzchnię zieloną każdej lokalizacji będzie stanowić: ściana roślinna z pnączy bezpośrednio za tylną ścianą wiaty, rabaty bylin i krzewów oraz po dwa drzewa.
Układ roślinności i małej architektury powinny być indywidualnie zaplanowane dla każdego wybranego przystanku, co utworzy na nich unikatowy charakter oraz zapewni dodatkową wartość ekologiczną dzięki dostosowanym projektom retencji wód opadowych. Rośliny posadzone wokół takiego przystanku mogą produkować tlen, poprawiać jakość powietrza oraz zmniejszać ilość pyłów.
Lokalizacje zostały wybrane na podstawie popularności przystanków i ilości dostępnej zieleni w bezpośredniej okolicy. Dokładne rozmieszczenie nowej roślinności oraz małej architektury dla każdego z miejsc powinno być rozplanowane z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych, by nie kolidowały one z infrastrukturą, uzbrojeniem terenu czy z drogami, którymi przemieszczają się użytkownicy komunikacji publicznej.

Do realizacji założeń potrzebne będą:
- Projekt zieleni i małej architektury
- Projekt retencji wód opadowych
- Zdjęcie kostki chodnikowej
- Ułożenie kory kompostowanej
- Posadzenie rabatów bylin, krzewów średnich oraz drzew według projektu zieleni na przystanek
- Montaż stelaży do pnączy za tylną ścianą przystanku oraz w wybranych miejscach zależnie od projektu zieleni dla danej lokacji
- Posadzenie pnączy
- Postawienie elementów małej architektury
- Położenie nowego obrzeża
- Pielęgnacja roślinności

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Metamorfoza 13 przystanków autobusowych. Zielony przystanek - wprowadzi zieleń tam, gdzie jej najbardziej brakuje.
Do głównych zalet tego rozwiązania należy:
-Poprawa jakości życia
-Zachęcenie do korzystania z komunikacji zbiorowej
-Osłabienie efektu miejskiej wyspy ciepła
-Zachowanie lokalnej różnorodności biologicznej
-Retencja wód opadowych
-Poprawa jakości powietrza
-Zwiększenie wrażliwości na przyrodę
-Estetyzacja przestrzeni
-Zminimalizowanie skutków deszczów nawalnych

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Projekt zieleni i małej architektury 9000 zł x 13 szt. = 117000 zł117000 zł
2Projekt retencji wód opadowych 5000 zł x 13 szt. = 65000 zł65000 zł
3Wycena dla jednego przystanku o średniej powierzchni 50m2: a) kora kompostowana 27 zł/m2 * 50m2=1350 zł 1350 zł
4b) krzewy średnie 70 zł/szt.* 100 szt. = 7000 zł 7000 zł
5c) Rabaty bylin 300 zł/m2 * 25m2 = 7500 zł 7500 zł
6d) pnącza 40 zł/szt. * 15 szt. = 600 zł 600 zł
7e) drzewa 3116 zł/szt. * 2 szt. = 6232 zł 6232 zł
8f) pielęgnacja przez okres 3 lat 22682 zł * 0,3 = 6805 zł 6805 zł
9g) stelaż na pnącza 2000 zł/szt. * 2 szt. = 4000 zł4000 zł
10h) zdjęcia kostki chodnikowej (rozbiórka, wywóz, utylizacja, korytowanie) 210zł/m2 * 50 m2 = 10500 zł10500 zł
11i) położenie nowego obrzeża 135 zł/mb * 60 mb = 8100 zł8100 zł
12j) suma = 52087 zł0 zł
13Koszt pozostałych 12 (-1 który został rozpisany wyżej) 52087 zł * 12 szt. = 625044 zł625044 zł
14Zdobienia i elementy małej architektury 9000 zł/przystanek * 13 przystanków = 117000 zł117000 zł
15Tablice informacyjne o realizacji inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 1700 zł/szt. * 13 szt. = 22100 zł22100 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 998231 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy