Gry i zabawy z mapą i kompasem na Pogórzu (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Agata Porzycz
projektodawca

Skrócony opis projektu

"Gry i zabawy z mapą i kompasem" to spotkania rekreacyjno - sportowe skierowane do ludzi w każdym wieku. Mają na celu umożliwienie aktywnego spędzenia czasu z jednoczesnym szkoleniem własnych umiejętności orientacji w terenie. Można pospacerować z mapą, indywidualnie, w grupie, z rodziną (trasa dla początkujących jest tak zbudowana, żeby zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mogli ją pokonać), można potruchtać, spokojnie pobiegać lub pościgać się. Każdy sam decyduje jaką formę aktywności wybiera. Projekt obejmuje 2 spotkania (wiosna, jesień), podczas których na uczestników na mecie czeka poczęstunek i napoje. Dla uczestników wszystkich spotkań przewidziane są specjalne medale.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Pogórze

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

sport i rekreacja, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Gdynia Pogórze

Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

"Gry i zabawy z mapą i kompasem" to spotkania rekreacyjno - sportowe skierowane do ludzi w każdym wieku. Mają na celu umożliwienie aktywnego spędzenia czasu z jednoczesnym szkoleniem własnych umiejętności orientacji w terenie. A wszystko to na specjalnie przygotowanych mapach i za każdym razem innych, wcześniej nieznanych atrakcyjnych trasach. Na każdym spotkaniu są przygotowane do wyboru różne, w zależności od stopnia zaawansowania, trasy. Można pospacerować z mapą, indywidualnie, w grupie, z rodziną (trasa dla początkujących jest tak zbudowana, żeby zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mogli ją pokonać), można potruchtać, spokojnie pobiegać lub pościgać się. Każdy sam decyduje jaką formę aktywności wybiera. Trasy przystosowane są także dla niepełnosprawnych. Na starcie porad udzielać będą Mistrzowie i Trenerzy Orientacji Sportowej. Spotkania odbędą się na specjalistycznych mapach do orientacji sportowej, przy użyciu profesjonalnego sprzętu do organizacji imprez na orientację. Projekt obejmuje 2 spotkania wiosna, jesień), podczas których na uczestników na mecie czeka poczęstunek i napoje. Dla uczestników wszystkich spotkań przewidziane są specjalne medale. Dla mieszkańców Pogórza udział w spotkaniach będzie bezpłatny.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Cele projektu to:
- aktywizacja mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku
- integracja międzypokoleniowa, w projekcie mogą brać udział całe rodziny od najmłodszych do najstarszych
- aktywizacja osób niepełnosprawnych
- nauka i ćwiczenie nawigacji w terenie przy pomocy mapy i ewentualnie kompasu
- upowszechnienie idei orientacji w terenie, gdzie trzeba podejmować decyzje i uczyć się nawigować
Imprezy na orientację uczą, bawią i inspirują ludzi w każdym wieku.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Przygotowanie materiałów promocyjnych i druk map 2 x 600zł1200 zł
2Prace kartograficzne w terenie i opracowanie mapy3000 zł
3Projekt tras i opracowanie graficzne 2 x 700zł1400 zł
4Medale, upominki i poczęstunek dla uczestników 2 x 600zł1200 zł
5Obsługa imprez (ustawienie i zebranie PK, obsługa sekretariatu) 2 x 5 osób x 300zł3000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 9800 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy