Zajęcia sportowe (np. dla dzieci, pilates, zumba, ćwiczenia na świeżym powietrzu) i spotkania z ekspertami z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej dla mieszkańców w każdym wieku (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Piotr Kotulski
projektodawca

Skrócony opis projektu

Aktywizacja i poprawa zdrowia mieszkańców Babich Dołów w każdym wieku poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz spotkaniach edukacyjnych.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Babie Doły

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, edukacja, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Adres

Teren Babich Dołów

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji


Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Proponowane zajęcia ruchowe:
– zajęcia sportowe dla dzieci w wieku szkolnym – 4 godziny tygodniowo;
– pilates / ćwiczenia ogólnorozwojowe dla osób w każdym wieku – 1 godzina tygodniowo;
– zumba / zajęcia taneczne dla osób w każdym wieku – 1 godzina tygodniowo;
– zajęcia ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu dla osób w każdym wieku, np. kalistenika, crossfit – 1 godzina tygodniowo

Większość zajęć powinna odbywać się na świeżym powietrzu. Dzielnica Babie Doły posiada dobre warunki do przeprowadzenia takich zajęć: siłownia zewnętrzna z parkiem drążków, boiska (w tym realizowane wielofunkcyjne), leśna polana z zadaszoną sceną i urządzeniami do ćwiczeń.

Dodatkowo raz w miesiącu przewidziane jest spotkanie z ekspertem / prelekcja / wykład na konkretny temat związany ze zdrowiem, aktywnością, np. dietetyk, fizjoterapeuta, kardiolog, psycholog.

Ostateczny rodzaj zajęć i rozdział środków będzie opierał się o zainteresowanie mieszkańców. Przed wyborem rodzaju zajęć powinno zostać przeprowadzone badanie preferencji i możliwości terenowych.
Wymieniony wyżej zakres zajęć został skalkulowany na okres dwóch semestrów (40 tygodni). Możliwe jest modyfikowanie rodzaju zajęć, jak i również innego rozłożenia w czasie (np. wydłużenie okresu realizacji, zmniejszenie liczby godzin w tygodniu).
Również realizacja zajęć sportowych dla dzieci dopuszczona jest w formie SKSów (jeśli GCS podejmie współpracę ze szkołą i nauczycielami, a plan zajęć to umożliwi).
Jeżeli zajęcia dla dzieci będą odbywać się w ramach SKSów (godzina lekcyjna) należy zwiększyć ilość godzin tygodniowo.

Przewiduje się dodatkowe zabezpieczenie pieniężne na wypadek konieczności wynajmu sali na cele sportowe (przy niesprzyjającej pogodzie albo specyfiki wybranego rodzaju zajęć). W przypadku niewykorzystania na ten cel środków, mają być one przeznaczone na dodatkowe zajęcia, spotkania lub zakup materiałów do ćwiczeń, sprzętu sportowego.

Wykłady mogą odbywać się w wynajmowanych pomieszczeniach na terenie dzielnicy (klub garnizonowy, restauracja, plebania) lub w porozumieniu z dyrekcją zespołu szkolno-przedszkolnego - w salach zajęciowych.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest aktywizacja i poprawa zdrowia mieszkańców Babich Dołów.
Społeczeństwo starzeje się, a ludzie coraz częściej chorują. Niektórzy mają małą świadomość wpływu na swoje zdrowie. Umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w zajęciach ruchowych i zdobycie wiedzy na wykładach na terenie ich dzielnicy może skutkować polepszeniem ich jakości życia.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Zajęcia sportowe dla dzieci, 190 zł / h, 4 razy w tygodniu30400 zł
2Pilates, 190 zł / h, 1 raz w tygodniu7600 zł
3Zumba, 190 zł / h, 1 raz w tygodniu7600 zł
4Zajęcia na powietrzu, 190 zł / h, 1 raz w tygodniu7600 zł
5Wynajem sali, 120 zł / h, 2 razy w tygodniu9600 zł
6Spotkanie z ekspertem, 1200 zł, 1 raz w miesiącu12000 zł
7Zakup licencji do odtwarzania muzyki, 500 zł500 zł
8Badanie opinii, promocja, 1500 zł1500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 76800 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy