Całoroczny cykl zajęć z rysunku i malarstwa (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Barbara Letkiewicz
projektodawca

Skrócony opis projektu

Zajęcia z rysunku i malarstwa dedykowane osobom w różnym wieku. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się, nauczą oraz będą doskonalić umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych, takich jak: akwarela, akryl, malarstwo olejne, grafika, linoryt, czy monotypia.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Witomino

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

kultura, inna


Lokalizacja projektu - Adres

Przystań Widna 2A

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji


Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Zajęcia z rysunku i malarstwa dedykowane osobom w różnym wieku. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się, nauczą oraz będą doskonalić umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych, takich jak: akwarela, akryl, malarstwo olejne, grafika, linoryt, czy monotypia.
Zajęcia odbywałyby się przez cały rok 2024, raz w tygodniu i trwały 3 godziny.
Przyjmując średnio cztery tygodnie w miesiącu wychodzi ilość 144h zajęć rocznie, w proponowanym koszcie dla osoby prowadzącej 80 zł za 1h, co daje łączną kwotę 11.520 zł. Materiały plastyczne i papiernicze dla jednego uczestnika to proponowany koszt 220 zł, co przy założeniu około 40 uczestników zajęć daje kwotę łączną 8.480 zł.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest nauka i doskonalenie technik plastycznych, w tym również pozyskanie wiedzy dotyczącej historii malarstwa. W zajęciach będą mogły brać udział osoby w różnym wieku, stąd celem będzie również integracja międzypokoleniowa. Dla seniorów celem będzie również ich aktywizacja, rozwijanie nowych pasji i umiejętności, które pozytywnie wpływają na utrzymanie sprawności umysłowej oraz zawiązywanie nowych znajomości eliminujących problem samotności wśród osób starszych wiekiem.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia11520 zł
2Materiały plastyczne, papiernicze8480 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 20000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy