Remont nieczynnych boisk z zastosowaniem podbudowy odprowadzającej wody opadowe na terenie III LO przy zbiegu ul. Legionów i al. Piłsudskiego (4)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Małgorzata Sokołowska
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest adaptacja ogólnodostępnych dwóch boisk asfaltowych na terenie 3LO do najwyższych wymagań związanych z ochroną środowiska. Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi dla miast jest dziś tematem priorytetowym.
W zeszłym roku boiska z powodu złego stanu technicznego zostały zamknięte. Zaistniała sytuacja pozbawiła młodzież oraz okolicznych mieszkańców możliwości uprawiania sportu na świeżym powietrzu oraz branie udziału w różnego rodzaju wydarzeniach i rozgrywkach sportowych.
Uczniowie 3LO od lat wspomagają okoliczne placówki udzielając nieodpłatnie korepetycji i robiąc liczne zbiórki charytatywne. Teraz oni potrzebują wsparcia. Pomóżmy im wyremontować boisko.


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, zieleń i ochrona środowiska, kultura, edukacja, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Adres

Ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Modernizowane boiska znajdują się na terenie 3 Liceum Ogólnokształcącego u zbiegu dwóch głównych ulic w centrum Gdyni: ul. Legionów i al. Piłsudskiego. Pomiędzy dwoma częściami Parku Centralnego.

Numery i obręby działek

852, 765, 766, 774, 775, 776, 783, 784, 785, 786, 773/2, 773/1, obręb Wzgórze Świętego Maksymiliana

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Projekt ma na celu modernizację ogólnodostępnych dwóch boisk asfaltowych (piłki ręcznej oraz koszykówki) na terenie Gdyńskiej Trójki, które z powodu złego stanu technicznego zostało zamknięte. Warto nadmienić, że jest to jedyne boisko przy nowo powstałym Parku Centralnym. Zaistniała sytuacja pozbawiła młodzież i okolicznych mieszkańców możliwości uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

Nowoczesne boiska w centralnej części Gdyni wzbudzą szczególną radość nie tylko wśród uczniów, ale także wśród mieszkańców okolicznych dzielnic. Lokalizacja tych boisk, powinna sprawić by były one wizytówką miasta i miejscem organizacji różnego rodzaju ogólnomiejskich wydarzeń nie tylko sportowych. Tym bardziej, że mieszkańcy liczą na urozmaiconą ofertę, żeby każdy miał szansę trenować swoją ulubioną dyscyplinę sportu i mieć bezpieczne miejsce wypoczynku na świeżym powietrzu.

Kluczowe po okresie pandemii jest tworzenie jak największej liczby ogólnodostępnych miejsc do uprawiania sportu. Aktywność fizyczna wprowadza organizm w dobrostan i wpływa na poprawienie stanu psychicznego jednostek, które były odizolowane podczas lockdownu. Na boiskach będzie można można poznać sąsiadów i nawiązać nowe znajomości. Jest to szczególnie ważne w aspekcie najnowszych badań dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży po okresie izolacji społecznej oraz w profilaktyce uzależnień.

Zmiany klimatyczne sprawiają, że gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi dla miast jest dziś tematem priorytetowym. W Gdyni, zjawiska zalewania i podtapiania są szczególnie groźne ze względu na szczególne ukształtowanie terenu – położenie miasta na wzgórzach morenowych. Z większości obszarów w Gdyni woda opadowa odprowadzana jest systemem kanalizacji deszczowej. Brak retencji przyczynia się do usychania i obumierania starych drzew oraz problemów z przyjęciem się nowych nasadzeń drzew i krzewów. W tym kontekście kluczowa jest adaptacja otoczenia do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększenie odporności na klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. W Gdyńskiej Trójce zamontowano już zbiorniki do zbierania wody deszczowej do podlewania roślin na terenie szkoły. Zamiana boisk asfaltowych na takie o nawierzchni poliuretanowej wykonane na podbudowie ze skrzynek retencyjno-rozsączających wpiszą się na zaszczytną listę boisk spełniających najwyższe wymagania związane z ochroną środowiska i miejskim planem gospodarowania wodami opadowymi. Biorąc pod uwagę fakt, że boiska znajdują się na terenie szkoły będzie to miało dodatkowy walor edukacyjny.

Inwestycja będzie także chronić nowo nasadzoną roślinność w Parku Centralnym poprzez regulowanie wysokość wody w glebie co wpłynie korzystnie na zapobieganie zalewaniu terenów spacerowych i wypoczynkowych poniżej boisk. Obecnie stojąca woda na poniższej polance, znajdującej się przy psim wybiegu, tworzy liczne utrudniające przejście kałuże. Rozsądne gospodarowanie wodami w tym rejonie będzie miało dobry wpływ na dobrostan nowych drzew i krzewów.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Projekt ma na celu modernizację ogólnodostępnych boisk na terenie 3 LO, które z powodu złego stanu technicznego zostały zamknięte. Zamiana boisk asfaltowych, na takie o nawierzchni poliuretanowej, wykonane na podbudowie ze skrzynek retencyjno-rozsączających wpiszą się na listę boisk spełniających najwyższe wymagania związane z ochroną środowiska i miejskim planem gospodarowania wodami opadowymi. Biorąc pod uwagę fakt, że boiska są na terenie szkoły będzie to miało dodatkowy walor edukacyjny.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1nawierzchnia poliuretanowa boisk 37,3 m x 38 m x 650 zł brutto = 1417,4 m2 x 650 zł = 921 310 921310 zł
2Tablica informacyjna z regulaminem oraz opisem ekologicznego rozwiązania na rozprowadzenie wód opadowych2500 zł
3czyszczenie powierzchni boiska przez okres 3 lat (4zł/m2 x 1417,4 m2 = 5669,6) Roczny dochód Rady Rodziców umożliwia samodzielne opłacenie czyszczenia powierzchni5669 zł
4bieżące utrzymanie w czystości: sprzątanie i zgrabienie, czyszczenie elementów, wywożenie śmieci w okresie 3 lat4000 zł
53 tablice informacyjne zawieszone na płocie przy dwóch obecnych wejściach na teren szkoły oraz od strony Parku Centralnego przy wybiegu dla psów1500 zł
6plany budowy wraz z inwentaryzacją oraz zabezpieczeniem istniejącej zieleni i drzewostanu40000 zł
7wieszak na ubrania2000 zł
82 ławki z oparciem podłokietnikami 6400 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 983379 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy