Plac zabaw przy ul. Dantyszka 2-4 - przebudowa i modernizacja (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Izabela Nieżorawska
projektodawca

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada przebudowę istniejącego placu zabaw przy ul. Dantyszka 2 i 4. Przewidujemy wymianę części urządzeń oraz doposażenie placu między innymi w huśtawkę bocianie gniazdo i urządzenia do zabawy w piasku oraz inne ( w miarę jak wystarczy miejsca). Wymianie ulec musi również dotychczasowa nawierzchnia. Planujemy montaż nawierzchni syntetycznej, pod częścią urządzeń nawierzchnię trawiastą oraz utwardzony układ komunikacyjny placu zabaw i dogodne dojście od ul. Niemojewskiego. Ponadto wymianę ogrodzenia, nowe ławki z podłokietnikami i oparciem, kosze na odpadki, stojaki rowerowe i tablice informacyjne, szpaler krzewów od parkingu, tak by powstało
atrakcyjne i bezpieczne miejsc zabaw.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Leszczynki

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

Gdynia Leszczynki, ul. Dantyszka 2 - 4

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Projekt dotyczy istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie działki nr 433 przy ul. Dantyszka, pomiędzy wieżowcami nr 2 i 4


Numery i obręby działek

działka nr 433, obręb 0018 Leszczynki

Własność działek

spółdzielnia

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada przebudowę istniejącego placu zabaw przy u. Dantyszka (pomiędzy blokami 2 i 4). Istniejący plac zabaw jest w nie najlepszym stanie. Przede wszystkim planujemy wymienić część urządzeń i doposażyć plac zabaw w nowe urządzenia, w tym huśtawkę typu bocianie gniazdo, bujaki sprężynowe, urządzenia do zabawy w piasku - typu stoliczki, kołowrotki, wciągarki. Wymiany wymagają również: ogrodzenie placu zabaw oraz elementy małej architektury takie ja ławki, śmietniki, tablice informacyjne. Przewidujemy montaż ławek z oparciem i podłokietnikiem oraz ławek młodzieżowych, stojaków rowerowych. Konieczna jest wymiana nawierzchni. Pod urządzeniami, które wymagają nawierzchni bezpiecznej i będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zakładamy montaż nawierzchni syntetycznej, pod pozostałymi urządzeniami - nawierzchnię trawiasta lub żwirową. Poza tym należy zaprojektować układ utwardzonych ścieżek prowadzących do miejsc odpoczynku oraz nowy chodnik pozbawiony barier architektonicznych pomiędzy ul. Niemojewskiego ( ciąg pieszy) a placem zabaw oraz szpaler krzewów pełniących funkcje izolacyjne pomiędzy placem zabaw a parkingiem. Pragniemy, by istniejący plac zabaw był atrakcyjny dla dzieci oraz dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz osobami z wózkami dziecięcymi, rowerkami itp.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Projekt ma na celu przebudowę i modernizację istniejącego w tym miejscu placu zabaw, który jest w złym stanie technicznym, a część urządzeń jest zdewastowana. Istniejąca na całym placu nawierzchnia piaszczysta sprawia, że obiekt jest niedostępny dla niepełnosprawnych użytkowników oraz osób z wózkami dziecięcymi itp. Przebudowa placu zabaw jest niezbędna i bardzo wyczekiwana. atrakcyjna przestrzeń do zabawy sprawi, że dzieci zyskają miejsce twórczej zabawy na świeżym i integracji z rówieśnikami

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1projekt przebudowy placu zabaw18000 zł
2demontaż, i przeniesienie bądź utylizacja urządzeń istniejącego placu zabaw15200 zł
3koszt 3-letniego utrzymania 20000 zł
4ogrodzenie panelowe 74 mb ( 250 zł/mb) + 2 furtki ( 650 zł/szt)19800 zł
5nawierzchnia syntetyczna 30 m2 x 450 zł/m213500 zł
6nawierzchnia utwardzona 65 m2 (plac zabaw) + 65 m2 dojście x 400zł/m252000 zł
7nawierzchnia trawiasta na placu zabaw 200 m2 x 50 zł/m210000 zł
8ławki z podłokietnikiem i oparciem 4 szt x 3000 zł/szt12000 zł
9ławki młodzieżowe 2 szt x 2500 zł/szt5000 zł
10tablice informacyjne 2 szt x 2500 zł/szt5000 zł
11kosze na śmieci 2 szt x 2200 zł/ szt4400 zł
12stojaki rowerowe 2000 zł/szt 2000 zł
13nowe urządzenia zabawowe112000 zł
14nasadzenia od strony parkingu ( krzewy) 30 szt x 70zł/ szt 2100 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 291000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy