Karta weryfikacji dla projektu Fragment chodnika od pętli autobusowej Wiczlino Niemotowo w stronę Chwarzna. (CHW/0036)

Imię: Magdalena
Nazwisko: Warmowska
E-mail: m.warmowska@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


---
Data publikacji: 2021-03-01 15:34